George Pascaru

George Pascaru este membru de baza al Asociatiei Alternative Sociale. Cu o experienta de peste 20 de ani in managementul de proiect, calificarile lui includ o paleta larga de specializari ca etc, etc, etc

Articole scrise de George Pascaru

Dezvoltarea resurselor umane – Curs postuniversitar

In anul universitar 2012 - 2013, partenerul 1, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, și partenterul 2, Academia de Studii Economice Bucureşti, vor elabora un curriculum de economie socială pentru studii postuniversitare. Tipul programului: Program de formare şi dezvoltare profesională continuă (curs postuniversitar) Instituţia organizatoare: Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE Bucureşti), Facultatea de Economie, Departamentul ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE Durata programului: 90 de ore...
Read more

Al doilea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 1/2012)

A fost publicat al doilea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 1/2012) în 500 de exemplare. ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE Economia socială – delimitări conceptuale - Romeo Asiminei Instituţiile şi dezvoltarea socio-economică a comunităţii - Doru Botezat Politici reparatorii şi dependenţa de beneficii sociale - Nina Mihaela Mihalache ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE Interviu cu Marieke Huysentruyt, coordinator academic SELUSI - Mihaela Pitea Interviu cu Roxana Damaschin-Ţecu,...
Read more

Ghid de bune practici în economie socială

Pentru elaborarea Ghidului de bune practici în economie socială se vor folosi informațiile, exemplele și contactele stabilite pe parcursul derulării proiectului. Lucrul la Ghidul de bune practici în economie socială va începe din a doua jumătate a anului 2 de implementare a proiectului iar tiparirea acestuia este prevăzută pentru ultimul an din proiect....
Read more

Lansarea Raportului de Deschidere privind Economia Socială în România: Profit pentru oameni

Raportul de Deschidere privind Economia Socială în România: Profit pentru oameni a fost publicat în 3000 de exemplare. Acesta este rezultatul muncii echipei de cercetare compusă din reprezentanți ai tuturor partenerilor. Mai multe detalii gasiți în secțiunea Cercetare în Economia Sociala_Elaborarea Raportului de deschidere al economiei sociale....
Read more