teach to me please tips about how i actually can easily buy active instagram followers insta-follow.com desire
<br /> <b>Warning</b>: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/rpro3637/public_html/wp-content/themes/PPO/header.php</b> on line <b>27</b><br /> Proiectul | Profit pentru oameni

Proiectul

Modelul Economiei Sociale în România POSDRU/69/6.1/S/33490, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – Investește în Oameni!, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Durată: Martie 2011 – Februarie 2014

Buget: 10 297 124.68 lei

Beneficiar: Asociația Alternative Sociale, Str. Cuza Vodă, Nr. 8A, Iași, Persoana de contact: Cătălin LUCA, Manager de proiect, cluca@alternativesociale.ro,
Partener 1: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I, Nr.11, Iași, Persoana de contact: Conţiu Tiberiu Cristi ŞOITU, Cancelar, Coordonator activități UAIC, soitucontiu@yahoo.com
Partener 2: Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, Nr.6, Sect.1, București, Persoana de contact: Marius Cristian NEACȘU, Coordonator activități ASE, marius.neacsu@biblioteca.ase.ro
Partener 3: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Bd. Primăverii, Nr.48A, București, Persoana de contact: Alina BOCAI, Coordonator activități PNUD,alina.bocai@undp.org

Obiectiv principal:
Dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale pe aceeași linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creșterii economice și incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate pe piața muncii.

Obiective specifice:
Imbunătățirea cadrului legislativ și instituțional astfel încât să permită dezvoltarea structurilor economiei sociale în România;
Dezvoltarea structurilor, mecanismelor și instrumentelor specifice economiei sociale prin înființarea laboratorului de Economie Socială al cărui rol va fi acela de a identifica modele pentru categoriile de grup țintă și implementarea acestor modele;
Creșterea capacității operatorilor din economia socială prin servicii de instruire a resurselor umane;
Promovarea economiei sociale ca și instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economiei sociale și crearea de locuri de muncă la nivel regional și local.

Grup țintă:
Grupuri vulnerabile
• Persoane cu venit minim garantat;
• Persoane cu dizabilități;
• Persoane de etnie romă;
• Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituțional de protecție a copilului.
Specialiști implicați în economie socială

Rezultate:
Raport de Deschidere privind Economia Socială: 3000 de exemplare;
Raport de Recomandări privind Economia Socială: 3000 de exemplare;
Laborator de Economie Socială;
Ghid de bune practici în economie socială: 3000 de exemplare;
Centrul de Resurse în Economie Socială;
Revista de Economie Socială: 12 numere a câte 500 de exemplare per număr;
Incubator de Economie Socială: 3;
Ghiduri cu modele de întreprinderi de economie socială: 500 de exemplare pentru fiecare grup dezavantajat;
Cursuri postuniversitare în economie socială;
Întreprinderi sociale: 5;
Locuri de muncă create: 15;
Creșterea capacității persoanelor din grupul țintă de a înființa întreprinderi de economie socială;
Îmbunătățirea competențelor specialiștilor în economie socială;
Creșterea nivelului de informare și înțelegere în ceea ce privește importanța economie sociale.

Valoare adăugată:
Definiție a economiei sociale caracteristică României, dar care integrează perspectiva europeană;
Modele de economie socială adaptate fiecărei categorii de public țintă;
Întreprinderile sociale nu vor fi doar incubate, ci promovate pentru a fi sustenabile;
Revista de Economie Socială, produs dedicat specialiștilor în domeniu și celor interesați de economie socială;
Curs postuniversitar în economie socială.

Achizițiile făcute în cadrul proiectului până în acest moment sunt următoarele:

• Achiziția de ,,servicii de contabilitate (expertiză contabilă)” (perioada valabilității anunțului 18.04.2012 – 25.04.2012)_achiziție încheiată.
• Achiziţia de „reportofon” (perioada valabilității anunțului 20.02.2012 – 26.02.2012)_achiziție încheiată.
• Achiziţia de „cameră video digitală” (perioada valabilității anunțului 20.02.2012 – 26.02.2012)_achiziție încheiată.
• Achiziţia de „distrugător documente” (perioada valabilității anunțului 15.02.2012 – 21.02.2012)_achiziție încheiată.
• Achiziţia de „website – portal dedicat economiei sociale inclusiv bază de date bune practici” (perioada valabilității anunțului 25.01.2012 – 31.01.2012)_achiziție încheiată.
• Achiziţia de „materiale de promovare proiect” (perioada valabilității anunțului 06.12.2011 – 12.12.2011)_achiziție încheiată.
• Achiziţia de „mobilier de birou” (perioada valabilității anunțului 02.12.2011 – 09.12.2011) achiziție încheiată.
• Achiziţia de „telefon mobil” (perioada valabilității anunțului 23.11.2011 – 29.11.2011)_achiziție încheiată.
• Achiziţia de „computer tip laptop + licenţe de software” şi „dispozitiv de stocare cu memorie flash” (perioada valabilității anunțului 11.11.2011 – 17.11.2011) achiziție încheiată.
• Achiziţia de „servicii de editare, design şi lay-out revista de economie socială” (perioada valabilității anunțului 20.09.2011 – 24.09.2011) achiziție încheiată.
• Achiziția de „ servicii de audit financiar extern” (perioada valabilității anunțului 25.07.2011 – 31.07.2011)_achiziție încheiată.
• Achiziția de ,,servicii juridice” (perioada valabilității anunțului 10.06.2011 – 20.06.2011)_achiziție încheiată.