40 de specialiști în domeniul economiei sociale și incluziunii sociale din România, atât din sectorul privat cât și din sectorul public și-au dezvoltat competențe în domeniul formării de formatori cu aplicație în economia socială. Asociația Alternative Sociale a organizat la Iași...
Read more