Dezvoltarea resurselor umane – Curs postuniversitar

In anul universitar 2012 – 2013, partenerul 1, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, și partenterul 2, Academia de Studii Economice Bucureşti, vor elabora un curriculum de economie socială pentru studii postuniversitare.

Tipul programului: Program de formare şi dezvoltare profesională continuă (curs postuniversitar)
Instituţia organizatoare: Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE Bucureşti), Facultatea de Economie, Departamentul ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE
Durata programului: 90 de ore (un semestru), an universitar 2012-2013
Număr de credite: 30
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează: ECONOMIE

Plan de învățământ (2012-2013):
MODUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
Introducere în Economia Socială (ES)
Cadrul instituţional şi juridic al entităţilor de ES
Politica Socială a U.E. într-o lume globală
MODUL II: PRAXISUL ECONOMIEI SOCIALE
Antreprenoriat Social
Modelul European de Coeziune Economică și Socială
Analiza cantitativă a ES
MODUL III: ECONOMIA SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
Geografie socială
Georiscuri în economia mondială
Practică de specialitate
Absolvire: Proiect de absolvire
Alte informații: 30 de locuri finanțate prin granturi de studii pentru angajații din domeniul inlcuziunii sociale.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi