CURSURI: Studii postuniversitare de economie socială la Iași – perioada de înscrieri se prelungește

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale, Academia de Studii Economice Bucureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România, anunță prelungirea perioadei de înscrieri pentru programul de studii postuniversitare de Economie socială în domeniul ştiinţelor social-politice, până la data de 6 iunie 2013. Activităţile de formare se vor desfăşura în perioada 10 iunie – 19 iulie 2013 şi au atribuite 11 credite ECTS. Evenimentul se derulează în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, cofinanţat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 – Fondul Social European.

Scopul proiectului este de construire a capacității strategice a sectorului economiei sociale în concordanță cu dezvoltarea sustenabilă, în vederea sprijinirii creșterii economice prin incluziunea socială a grupurilor vulnerabile pe piața muncii. Obiectivul este de dezvoltare a competenţelor în economie socială pentru specialiștii din domeniul incluziunii sociale grup țintă eligibil în cadrul prezentei linii de finanțare.

Pentru a participa la cursurile postuniversitare persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 –  să se încadreze în categoria de specialiști din domeniul incluziunii sociale (asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, jurişti ş.a.) care activează în cadrul unei instituții cu atribuții în domeniul economiei sociale și/sau incluziune socială;

–  pot face dovada prin depunerea adeverinței tip în original (semnată și stampilată de reprezentantul legal al instituției);

–  nu au mai participat la alte evenimente organizate în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România – POSDRU/69/6.1/S/33490.

Dosarul de candidatură pentru grupul țintă eligibil trebuie să fie depus în format hârtie și să conțină:

 

–  fişa de înscriere;

–  diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată / adeverinţă de studii (pentru anul curent de absolvire);

–  certificatul de naştere (copie legalizată),

–  certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie legalizată);

–  adeverință tip în original;

–  copie după cartea de identitate.

Programul cursurilor va fi modular.

MenţionămNU ESTE TAXĂ DE ÎNSCRIERE, costurile sunt acoperite din fondurile proiectului, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Dosarul de înscriere se depune în perioada 13 mai – 06 iunie 2013, la sediul din strada Lascăr Catargiu nr. 54, Iași – 700107 în atenția doamnei Geta MITREA – asistent coordonator proiect, e-mail mitrea.geta@gmail.com, tel. 0232.201.102, int. 2338.

Afișarea rezultatelor se va realiza în data de 7 iunie 2013.

Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.