Specialiști din Sfântu Gheorghe au participat la un schimb de experiență în domeniul economiei sociale

Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din Sfântu Gheorghe au participat în perioada 3 – 4 octombrie la schimbul de experiență organizat la București de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România  în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.

Facilitarea schimbului de experiență dintre entitățile de economie socială și persoanele interesate de domeniu, facilitarea construirii de parteneriate, promovarea economiei sociale și prezentarea unor modele de succes de întreprinderi sociale au reprezentat obiectivele evenimentului care a reunit 16 specialiști, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de înființarea unei întreprinderi sociale și de dezvoltarea la nivel local a inițiativelor de economie socială în vederea integrării/reintegrării sociale a grupurilor dezavantajate.

În cadrul schimbului de experiență, specialiștii au avut oportunitatea de a vizita magazinul social Somaro și Centrul de Incluziune Socială Sf. Lazăr înființat de Organizația Umanitară Concordia.

Somaro este o asociaţie privată, cu conducere proprie, nonprofit şi independentă politic din România, fondată la iniţiativa câtorva parteneri, în 2010. Organizaţia promovează conceptul de supermarketuri sociale şi sprijină înfiinţarea unui lanţ de magazine cu produse de calitate superioară, în România.

Concordia este o organizaţie umanitară, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care are ca obiectiv recuperarea şi reintegrarea socială, şcolară şi familială a copiilor şi tinerilor care provin din familii dezorganizate, defavorizate social sau direct din stradă. Deschis în decembrie 2002, Centrul Social “Sfântul Lazăr”reprezintă primul contact pentru copiii și tinerii veniți din stradă, un loc în care ei pot găsi oricând îndrumare, îngrijire medicală, îmbrăcăminte, mâncare, un loc de dormit. Copiii primesc asistență socială de urgență și beneficiază de alfabetizare, terapie ocupațională și consiliere.

Reprezentanții celor două organizații au prezentant participanților inițiativele de economie socială și au răspuns întrebărilor legate de economie socială.

Schimbul de experiență a fost extrem de util, accentul pus pe conturarea unor exemple de bună practică, Somaro și Concordia, fiind o soluție viabilă și pragmatică. Totodată, crearea în cadrul proiectului a incubatoarelor de economie socială reprezintă un pas important în transferul de know-how și conturarea unor proiecte sustenabile vis-a-vis de conceptul de economie socială. Cu alte cuvinte, aceste inițiative reprezintă un răspuns inteligent la o provocare comunitară în fața căreia nu putem rămâne indiferenți, a declarat la sfârșitul schimbului de experiență, dl. Cătălin Lazăr, președintele Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă – ALUTUS din Sfântu Gheorghe.

A fost o inițiativă foarte bună din partea PNUD de a organiza schimbul de experiență pentru specialiști, reprezentanți ai entităților  din domeniul economiei/incluziunii sociale. Modelele de economie socială de succes prezentate m-au ajutat în construirea unor relații de colaborare cu persoane cu vastă experiență în domeniul economiei sociale. Am primit foarte multe informații practice pe care vom putea să le utilizam în proiectele noastre de viitor. În ideea de a înființa un magazin social, asemănător celui vizitat, vom colabora  cu directorul magazinului social, dl. Simon Suitner, care ne-a asigurat de tot sprijinul, a declarat Adolf Papp, Director, Societatea Națională Crucea Roșie Română.

Schimbul de experiență reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.