Specialiști din Craiova au participat la un schimb de experiență în domeniul economiei sociale

Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din Craiova au participat în perioada 24-25 octombrie la schimbul de experiență organizat la București de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.

Facilitarea schimbului de experiență dintre entitățile de economie socială și persoanele interesate de domeniu, facilitarea construirii de parteneriate, promovarea economiei sociale și prezentarea unor modele de succes de întreprinderi sociale au reprezentat obiectivele evenimentului care a reunit zece specialiști, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de înființarea unei întreprinderi sociale și de dezvoltarea la nivel a inițiativelor de economie socială în vederea integrării/reintegrării sociale a grupurilor dezavantajate.

În cadrul schimbului de experiență, specialiștii au avut oportunitatea de a vizita magazinul social Somaro și Atelierul de Pânză înființat de Asociația ViitorPlus.

Somaro este o asociaţie privată, cu conducere proprie, nonprofit şi independentă politic din România, fondată la iniţiativa câtorva parteneri, în 2010. Organizaţia promovează conceptul de supermarketuri sociale şi sprijină înfiinţarea unui lanţ de magazine cu produse de calitate superioară, în România.

Sacoșa de pânză, un proiect început în 2009 de Asociația ViitorPlus a devenit între timp Atelierul de Pânză pentru a denumi mai bine ceea ce are de oferit: produse din pânză, lucrate din bumbac netratat, neînălbit și nevopsit, cu 0 resturi de producție în atelier, promovând producția și consumul durabil. Atelierul de pânză funcționează ca o întreprindere socială, desfășurând activitate economică pentru a putea susține misiunea de mediu și pe cea socială: oferirea unei alternative ecologice la punga de plastic și oferirea unor locuri de muncă persoanelor cu handicap.

Reprezentanții celor două organizații au prezentant participanților inițiativele de economie socială și au răspuns întrebărilor legate de economie socială.

Schimbul de experiență organizat în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România” a reprezentat o modalitate reușită de a reuni ONG-uri și reprezentanți ai instituțiilor locale pentru a ne expune la modele de bună practică din aria economiei sociale. Am avut șansa de a discuta direct cu cei care au reușit, de a vedea concret cum funcționează o întreprindere de economie socială în România, de a adresa întrebări și a consolida relațiile create între noi, în cadrul REDES. Acest schimb de experiență ne-a oferit oportunitatea fiecărui participant de a împărtăși și învăța din experiențele fiecăruia, de a analiza împreună factorii care sprijină sau afectează dezvoltarea unităților de economie socială, în contextul actual al crizei economice. Schimbul de experiență ne-a ajutat să identificăm variabilele, provocările, riscurile și oportunitățile creării întreprinderilor sociale, ținând cont de experiența acumulată la nivel național și legislație.

Vom solicita sprijinul specialiștilor din cadrul Incubatorului de Economie Socială înființat în Craiova de către PNUD România pentru a promova și susține partenerii noștri din mediul rural în înființarea pe viitor a  întreprinderilor de economie socială, ținând cont de profilul comunității și oportunitățile locale și regionale, ca o soluție viabilă pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile și a grupurilor dezavantajate, a declarat Cristina Bălănescu, manager zonal în cadrul World Vision România.

Schimbul de experiență organizat de PNUD la București a constituit pentru Asociația Window România o onoare și o experiență instituțională foarte utilă în planul dezvoltării sale. Prin profesionalismul și expertiza dovedită de organizatori la acest eveniment, organizația noastră a acumulat noi informații și a învățat mai multe lucruri despre economia socială. Diversitatea activităților a constituit un element de succes al evenimentului deoarece am avut prilejul de a învăța, de a prelua bune practici și de a ne deschide orizontul spre noi ramuri ale economiei sociale. Organizația și-a consolidat cunoștințele despre economie socială și ce înseamnă eficiență managerială în acest domeniu.

Utilitatea evenimentului a rezultat și din diversitatea și expertiza organizațiilor invitate, deoarece  am putut prelua bune practici și chiar să dezvoltăm inițiative noi cu alte organizații pentru viitor, au declarat reprezentanții Asociației Window România.

Schimbul de experiență reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.