Specialiști din București au participat în perioada 14-15 noiembrie la un schimb de experiență în domeniul economiei sociale în jud. Argeș

Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din București au participat în perioada 14-15 noiembrie la schimbul de experiență organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România în județul Argeș, la Costești și Curtea de Argeș, în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.

Facilitarea schimbului de experiență dintre entitățile de economie socială și persoanele interesate de domeniu, facilitarea construirii de parteneriate, promovarea economiei sociale și prezentarea unor modele de succes de întreprinderi sociale au reprezentat obiectivele evenimentului care a reunit nouă specialiști, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de înființarea unei întreprinderi sociale și de dezvoltarea inițiativelor de economie socială în vederea integrării/reintegrării sociale a grupurilor dezavantajate.

În cadrul schimbului de experiență, specialiștii au avut oportunitatea de a vizita Asociația Hercules din Costești și Fundația Umanitară HAND-ROM din Curtea de Argeș.

Asociația Hercules își propune să dezvolte în orasul Costești o comunitate puternică și autonomă, dornică și capabilă să găsească singură soluțiile la problemele cu care se confruntă. Organizația oferă servicii sociale și comunitare tuturor categoriilor sociale defavorizate, aflate în situatie de risc.

Costești, singurul oraș din sudul județului Argeș, are în componență două sate izolate de căile principale de acces, rata somajului este foarte ridicată iar singura sursa de venit a locuitorilor este agricultura practicată în propriile gospodării. Muncim pentru a preveni și combate abandonul școlar, abandonul familial, delincvența în rândul adolescenților, violența în familie, excluziunea socială a familiilor defavorizate și izolarea bătrânilor.

HAND-ROM fundaţie umanitară de orientare şi integrare socială este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, care-şi desfăşoară activitatea în oraşul Curtea de Argeş, din luna noiembrie 1999. Misiunea HAND-ROM este de a iniția proiecte și programe prin care persoana cu dizabilități să-și influențeze viitorul și să-și construiasca destinul.

HAND-ROM oferă grupului țintă câte un reprezentant, stimulând dialogul civic, solidaritatea și responsabilitatea socială, formând lideri și grupuri de inițiativă comunitare sau regionale pentru drepturile și nevoile reale ale persoanelor cu dizabilități, acces la educație, abilitare-reabilitare, formare profesională, angajare, dreptul la muncă în ateliere protejate și/sau la domiciliu. Organizația are propriul reprezentant al societății civile în Consiliul Economic Social al României, pentru domeniul sănătate și dizabilitate.

Reprezentanții celor două organizații au prezentant participanților inițiativele de economie socială și au răspuns întrebărilor legate de economie socială.

Schimbul de experienţă organizat de către echipa PNUD România la  Asociaţia Hercules şi Fundaţia Hand-Rom a reprezentat o şansă binevenită de a întâlni oameni frumoşi, pasionaţi, care cu multă muncă şi dăruire au ajuns să fie modele în domeniul antreprenoriatului social. Am avut ocazia să vedem cum “prind viaţă” teoriile economiei sociale şi să aflăm informaţii noi despre acest domeniu interesant. Astfel de oameni, implicaţi în comunitate, care dăruiesc un viitor semenilor lor ar trebui promovaţi mai des, pentru că sunt un exemplu atât pentru mediul de afaceri în general cât şi pentru noi toţi, a declarat Roxana Crăciun, Consilier Principal în cadrul Direcției pentru Implementarea Programelor pentru IMM din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism (Ministerul Economiei).

Schimbul de experiență reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.