Specialiști din București au participat în perioada 7-8 noiembrie la un schimb de experiență în domeniul economiei sociale în jud. Argeș

Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din București au participat în perioada 7-8 noiembrie la schimbul de experiență organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România în județul Argeș, la Costești și Curtea de Argeș, în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.

Facilitarea schimbului de experiență dintre entitățile de economie socială și persoanele interesate de domeniu, facilitarea construirii de parteneriate, promovarea economiei sociale și prezentarea unor modele de succes de întreprinderi sociale au reprezentat obiectivele evenimentului care a reunit nouă specialiști, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de înființarea unei întreprinderi sociale și de dezvoltarea inițiativelor de economie socială în vederea integrării/reintegrării sociale a grupurilor dezavantajate.

În cadrul schimbului de experiență, specialiștii au avut oportunitatea de a vizita Asociația Hercules din Costești și Fundația Umanitară HAND-ROM din Curtea de Argeș.

Asociația Hercules își propune să dezvolte în orasul Costești o comunitate puternică și autonomă, dornică și capabilă să găsească singură soluțiile la problemele cu care se confruntă. Organizația oferă servicii sociale și comunitare tuturor categoriilor sociale defavorizate, aflate în situatie de risc.

Costești, singurul oraș din sudul județului Argeș, are în componență două sate izolate de căile principale de acces, rata somajului este foarte ridicată iar singura sursa de venit a locuitorilor este agricultura practicată în propriile gospodării. Muncim pentru a preveni și combate abandonul școlar, abandonul familial, delincvența în rândul adolescenților, violența în familie, excluziunea socială a familiilor defavorizate și izolarea bătrânilor.

HAND-ROM fundaţie umanitară de orientare şi integrare socială este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, care-şi desfăşoară activitatea în oraşul Curtea de Argeş, din luna noiembrie 1999. Misiunea HAND-ROM este de a iniția proiecte și programe prin care persoana cu dizabilități să-și influențeze viitorul și să-și construiasca destinul.

HAND-ROM oferă grupului țintă câte un reprezentant, stimulând dialogul civic, solidaritatea și responsabilitatea socială, formând lideri și grupuri de inițiativă comunitare sau regionale pentru drepturile și nevoile reale ale persoanelor cu dizabilități, acces la educație, abilitare-reabilitare, formare profesională, angajare, dreptul la muncă în ateliere protejate și/sau la domiciliu. Organizația are propriul reprezentant al societății civile în Consiliul Economic Social al României, pentru domeniul sănătate și dizabilitate.

Reprezentanții celor două organizații au prezentant participanților inițiativele de economie socială și au răspuns întrebărilor legate de economie socială.

Dincolo de unele noțiuni teoretice pe care mi le-am însușit legat de evoluția economiei sociale în România, schimbul de experiență mi-a oferit posibilitatea de vedea “pe teren” mecanismele de funcționare ale unor întreprinderi sociale care au ales să combine în activitatea lor spiritul antreprenorial, munca voluntară și solidaritatea pentru a sprijini cauzele sociale pentru care își justifica existența. Am realizat că un aspect valoros al acestei vizite la Asociația Hercules și Fundația Hand-Rom, două povești de succes, a fost șansa de a cunoaște oameni pasionați, inspirați și interesați de comunitatea în care trăiesc, a declarat Ionuț Ardeleanu, asistent social în cadrul CARP-Omenia.

Schimbul de experiență organizat de PNUD în jud. Argeș a reprezentat o oportunitate nemaipomenită de a întâlni oameni și organizații care au reușit în domeniunl economiei sociale. Mă bucur că am avut ocazia de a cunoaște două modele de succes și bună practică în acest domeniu. Astfel, consider că am reușit să acumulăm noi informații cu privire la economia socială, atât cu avantajele cât și cu dezavantajele pe care le implică. Cred că evenimente de acest fel sunt de mare utilitate pentru organizațiile noi în domeniu pentru că oferă o oportunitate deosebită de a învăța de la cei care au reușit, a declarat Cristina Oprea, asistent social la Asociația Carusel.

Schimbul de experiență reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.