Specialiști din Bacău au participat la un schimb de experiență în domeniul economiei sociale

Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din Bacău au participat în perioada 17-18 octombrie la schimbul de experiență organizat la București de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România  în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.

Facilitarea schimbului de experiență dintre entitățile de economie socială și persoanele interesate de domeniu, facilitarea construirii de parteneriate, promovarea economiei sociale și prezentarea unor modele de succes de întreprinderi sociale au reprezentat obiectivele evenimentului care a reunit zece specialiști, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de înființarea unei întreprinderi sociale și de dezvoltarea la nivel locale a inițiativelor de economie socială în vederea integrării/reintegrării sociale a grupurilor dezavantajate.

În cadrul schimbului de experiență, specialiștii au avut oportunitatea de a vizita magazinul social Somaro și Centrul de Incluziune Socială Sf. Lazăr înființat de Organizația Umanitară Concordia.

Somaro este o asociaţie privată, cu conducere proprie, nonprofit şi independentă politic din România, fondată la iniţiativa câtorva parteneri, în 2010. Organizaţia promovează conceptul de supermarketuri sociale şi sprijină înfiinţarea unui lanţ de magazine cu produse de calitate superioară, în România.

Concordia este o organizaţie umanitară, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care are ca obiectiv recuperarea şi reintegrarea socială, şcolară şi familială a copiilor şi tinerilor care provin din familii dezorganizate, defavorizate social sau direct din stradă. Deschis în decembrie 2002, Centrul Social “Sfântul Lazăr” reprezintă primul contact pentru copiii și tinerii veniți din stradă, un loc în care ei pot găsi oricând îndrumare, îngrijire medicală, îmbrăcăminte, mâncare, un loc de dormit. Copiii primesc asistență socială de urgență și beneficiază de alfabetizare, terapie ocupațională și consiliere.

Reprezentanții celor două organizații au prezentant participanților inițiativele de economie socială și au răspuns întrebărilor legate de economie socială.

Acest schimb de experiență organizat de către Incubatorul de Economie Socială din Bacău cu sprijinul PNUD România este un prim pas în schimbarea mentalității colective. Adică, prin propunerea unor măsuri active precum înființarea de întreprinderi sociale care să scoată grupurile vulnerabile  – beneficiari de venit minim garantat, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, romi, persoane cu dizabilități, din sfera dependenței unor prestații sociale și inserția acestora în circuitul ocupării pe piața muncii. Din punctul meu  de vedere această inițiativă ar trebui să fie sprijinită de către stat prin alocarea de facilități fiscale, sprijin financiar prin diverse programe naționale / regionale pentru susținerea creării de locuri de muncă pentru aceste categorii defavorizate. În privința entităților create ca întreprinderi sociale ar trebui să primeze caracterul social al activității , efectul să fie reintegrarea persoanelor pe piața muncii și evitarea dependenței lor față de banii alocați de bugetul de stat, a declarat Teodor Agachi, coordonator Inspecție Socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău.

Schimbul de experiență a fost un bun prilej pentru noi, să acumulăm cât mai multe informații referitoare la întreprinderile de economie socială și să vedem concret cum funcționează o întreprindere de economie socială. Crucea Roșie filiala Bacău își propune asistarea persoanelor vulnerabile, indiferent de situația care a generat acea vulnerabilitate.  În acest sens, vom folosi experiența acumulată și vom deveni o interfață pentru a transmite cunoștințele dobândite în cadrul schimbului de experiență și în cadrul Incubatorului de Economie Socială din Bacău către acele persoane fizice sau juridice care au posibilitățile necesare pentru a înființa pe viitor întreprinderi de economie socială în județul Bacău. Totodată, schimbul de experiență pe care ne-a oferit ocazia să intrăm în legătură cu ceilalți participanți,  reprezentanți ai diferitelor instituții publice și ONG-uri din Bacău, și să găsim împreună cele mai bune soluții pentru a ajuta persoanele defavorizate, a declarat Raluca Diaconu, Coordonator PR, Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Bacău.

Schimbul de experiență reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.