Seminar II – “Economia Socială – PROFIT PENTRU OAMENI”, Târgovişte, 16 noiembrie 2012

În cadrul Proiectului Modelul Economiei Sociale POSDRU/69/6.1/S/33490, s-a organizat la Târgoviste pe 16/11/2012, al doilea seminar de informare pe teme de economie socială, dintr-o serie de 6 astfel de evenimente implementate de Partenerul 3, PNUD România, în cadrul Activității 5, subactivitatea 5.2.

Scopul întalnirii a fost să promoveze obiectivele și activitățile proiectului reprezentânt astfel o platformă pentru instrumentele și recomandările dezvoltate in proiect. S-a urmărit, de asemenea,formarea abilităților în rândul specialiștilor în domeniul incluziunii sociale care, la rândul lor, să promoveze economia socială în rândul grupurilor dezavantajate: beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie Roma, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Ca și la întrunirea precedentă, au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor locale care se ocupă cu asistența socială și integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, cât și principalele fundații și organizații non-profit care activează în acest domeniu sau în domenii conexe și care sunt situate în zona județului Dambovita.

Evenimentul a urmat structura constacrată, în mai multe părți, cuprinzând prezentarile făcute de echipa de proiect, cât și o componentă interactivă de dialog cu participanții, care a fost extrem de bine primită de către aceștia din urmă.
Seminar II - "Economia Socială - PROFIT PENTRU OAMENI", Târgovişte, 16 noiembrie 2012Seminar II - "Economia Socială - PROFIT PENTRU OAMENI", Târgovişte, 16 noiembrie 2012
Seminar II - "Economia Socială - PROFIT PENTRU OAMENI", Târgovişte, 16 noiembrie 2012

Seminar II - "Economia Socială - PROFIT PENTRU OAMENI", Târgovişte, 16 noiembrie 2012La finalul evenimentului, celor prezenți le-au fost înmânate diplome de participare din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare București.