FOTO: Seminar de economie socială la Galați

Autorități locale, reprezentanți ai entităților de economie socială și ai societății civile au participat pe 26 martie la Galați la seminarul “Economia Socială – Profit pentru Oameni”, organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Promovarea proiectului și activităților sale, popularizarea conceptului de economie socială și stabilirea unui dialog cu autoritățile locale și reprezentanți ai entităților de economie socială din județul Galați au reprezentat obiectivele celui de-al patrulea seminar organizat în cadrul proiectului. Celelalte evenimente au avut loc pe parcursul anului 2012 în Bacău, Târgoviște și Curtea de Argeș.

La seminar au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței și incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a grupurilor dezavantajate, dar și reprezentanți ai unor entități de economie socială.

Simona Stănescu, expert în cadrul proiectului, a urmărit formarea abilităților specialiștilor în domeniul incluziunii sociale care la rândul lor să promoveze economia socială în rândul grupurilor dezavantajate: beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție al copilului.

Anna Cristina Burtea, director executiv în cadrul Fundației Inimă de Copil și Vasile Cristea, președinte al Asociației Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați au împărtășit experiența organizațiilor în ceea ce privește economia socială și modul cum aceasta ajută la integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Participanții au fost interesați și preocupați de subiect reiterând totodată utilitatea unor astfel de evenimente pentru munca lor de zi cu zi.

Următoarele două seminarii vor avea loc în București în aprilie și mai 2013.