comprar seguidores instagram le gusta de http://conseguir-seguidores.es/ blogs
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează Raportul de Recomandări al Economiei Sociale România 2013

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează Raportul de Recomandări al Economiei Sociale România 2013

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, anunță publicarea unui raport de recomandări cu privire la dezvoltarea sectorului economiei sociale în România. Elaborarea raportului se sprijină pe rezultatele unei analize a mediului financiar, legal, instituţional şi social actual al economiei sociale şi prezintă o serie de scenarii și recomandări pentru dezvoltarea durabilă a acestui sector.

Scenariile și recomandările se adresează actorilor din domeniul economiei sociale, de la nivel local și central, și fundamentează științific dezvoltarea politicilor publice care vizează atât economia socială, cât și incluziunea socială a grupurilor dezavantajate. Includerea economiei sociale în strategiile și planurile de dezvoltare de la nivel local, regional și național contribuie la eforturile de dezvoltare a domeniului, a declarat Alina Bocai, Coordonator Activități PNUD România.

Conform raportului, dezvoltarea economiei sociale în România poate urma două scenarii:

1) în primul scenariu, întreprinderile sociale se bucură de acelaşi regim ca orice alt agent economic acestora fiindu-le facilitate accesul la resurse instituţionale şi financiare;

2) în al doilea scenariu, întreprinderile sociale sunt promovate prin mecanisme de susţinere specifice, identificându-se două opţiuni strategice: susţinerea întreprinderilor sociale independent de angajarea grupurilor vulnerabile şi promovarea, pe lângă întreprinderile sociale, a întreprinderilor sociale de inserţie orientate spre angajarea grupurilor vulnerabile.

Pentru fiecare scenariu, raportul propune recomandări privind cadrul financiar, legal, instituţional şi social.

Printre recomandările raportului se numără:

 1. evaluarea eficienței reglementărilor privind funcționarea întreprinderilor sociale și ocuparea grupurilor vulnerabile;
 2. elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Economiei Sociale și a unui plan de acțiune cu obiective măsurabile care să permită evaluarea progresului înregistrat;
 3. elaborarea unui sistem de indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor întreprinderilor sociale;
 4. asigurarea asistenței tehnice și financiare pentru activitățile întreprinderilor sociale pe o perioadă de 1-3 ani de la înființare;
 5. asocierea întreprinderilor sociale în federații recunoscute la nivel național și internațional permite o mai bună reprezentare a intereselor acestora și o consultare în decizii strategice cu impact asupra activității lor;
 6. identificarea unor mecanisme de susținere financiară prin înființarea unor instituții de creditare-finanțare dedicate întreprinderilor sociale și adoptarea unui sistem de garantare guvernamentală, similiar programelor „Prima Casă” sau „Banca pentru Locuințe”, care să faciliteze întreprinderilor sociale accesarea pieței financiar-bancare; elaborarea unei metodologii de încadrare a întreprinderilor sociale în procedurile de evaluare a riscului de credit;
 7. scutirea de la plata impozitului pe profit în cazul întreprinderilor sociale cu un număr minim reglementat de angajați care respectă condiția ca cel puțin 75% din fondurile obținute prin scutire să fie reinvestite în condițiile prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 8. organizarea periodică a unor campanii de informare și conștientizare în vederea creării oportunităților de informare despre economia socială, dar și de consiliere în vederea înființării întreprinderilor sociale;
 9. continuarea programelor de formare antreprenorială, managerială și de specialitate și finalizarea adoptării de către România a cadrului european de calificări;
 10. promovarea unor programe de voluntariat și adoptarea unor mecanisme financiare de stimulare a implicării cetățenilor;
 11. diseminarea exemplelor de bună practică cu potențial de replicare prin intermediul centrelor de informare și consiliere județene;

Raportul de Recomandări al Economiei Sociale poate fi accesat aici.

Recomandările propuse în cadrul raportului au fost dezbătute în cadrul unei serii de opt sesiuni de consultare publică şi validate de specialiştii din domeniu. Elaborarea Raportului de Recomandări al Economiei Sociale s-a realizat prin metode de cercetare calitative şi cantitative. Au fost organizate două cercetări cantitative pe eşantion de disponibilitate în rândul specialiştilor în incluziune socială (2012) şi în economie socială (2013). Culegerea datelor s-a realizat în octombrie – noiembrie 2012, respectiv noiembrie 2012 – martie 2013.

Publicarea Raportului de Recomandări al Economiei Sociale reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.

Apariții în presă

Altreileasector.ro

Business24.ro