Materiale de instruire în domeniul economiei sociale

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România anunță lansarea publicației Materiale de Instruire pentru Cursuri Postuniversitare de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă în Domeniul Economiei Sociale.

Lucrarea prezintă curicula și sintezele cursurilor postuniversitare din domeniul economiei sociale susținute în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Academiei de Studii Economice București. În mod specific, structura cursurilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se referă la istoria economiei sociale, cadrul legislativ din acest sector, elementele introductive privind protecția și asistența socială, formele, domeniile și practicile economiei sociale, precum și la aspecte ale practicii în întreprinderile sociale.

Cursurile predate la Academia de Studii Economice București în domeniul economiei sociale sunt orientate către analiza progresivă a economiei sociale, a cadrului instituțional și juridic ce guvernează acest sector, a politicii sociale dezvoltate de Uniunea Europeană într-o lume globală și a modelului european de coeziune socială și economică, a poziționării economiei sociale din perspectiva geografiei sociale și a georiscurilor în economia mondială, precum și a modalităților de realizare a practicii de specialitate.

Astfel, sectorul economiei sociale este prezentat într-o manieră mai accentuată sferei sociale de către cadrele didactice din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar aspectele economice au nuanțe predominante în cadrul materialelor elaborate de către cadrele didactice ale Academiei de Studii Economice.

Lucrarea „Cursuri Postuniversitare de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă în Domeniul Economiei Sociale – Materiale de Instruire” este realizată în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, implementat la nivel național de către Asociația Alternative Sociale, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii Economice Bucuresti și Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România.

Materialele de instruire pot fi descărcate accesând acest link