Incubatoarele de economie socială, o oportunitate pentru întreprinderile sociale și persoanele dezavantajate

Locuri de muncă, asistență pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale, realizarea unei analize-diagnostic asupra cadrului de dezvoltare a economiei sociale, formare profesională pentru specialiști în domeniu, sesiuni individuale și/sau de grup cu persoane dezavantajate și elaborarea de publicații, toate acestea reprezintă o parte dintre rezultatele proiectului Modelul Economiei Sociale în România, implementat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Academia de Studii Economice din București și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România. Desfășurat pe o perioadă de trei ani între martie 2011 și februarie 2014, proiectul este confinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013.

Raportul de Recomandări al Economiei Sociale, unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului, prezintă o serie de scenarii și recomandări pentru dezvoltarea durabilă a sectorului economiei sociale în România. Scenariile și recomandările se adresează actorilor din domeniul economiei sociale, de la nivel local și central, și fundamentează științific dezvoltarea politicilor publice care vizează atât economia socială, cât și incluziunea socială a grupurilor dezavantajate. Includerea economiei sociale în strategiile și planurile de dezvoltare de la nivel local, regional și național contribuie la eforturile de dezvoltare a domeniului, a declarat Cătălin Luca, Manager de proiect și Director Executiv al Asociației Alternative Sociale.

Un alt rezultat notabil îl reprezintă Incubatoarele de Economie Socială înființate la Sfântu Gheorghe, Bacău și Craiova. Acestea oferă asistență persoanelor fizice și juridice care vor să pună bazele unei întreprinderi sociale, precum și entităților de economie socială deja constituite în Regiunile de Dezvoltare Centru, Nord-Est și Sud-Vest Oltenia.

Înființarea incubatoarelor de economie socială reprezintă un rezultat al parteneriatului și colaborării cu autorități locale și structuri de sprijin ale afacerilor. Parteneriatul are ca obiectiv asigurarea sustenabilității eforturilor de promovare a practicilor, beneficiilor și potențialului economiei sociale în facilitarea integrării și reintegrării pe piața muncii a grupurilor dezavantajate a declarat Alina Bocai, Coordonator Activități în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România.

Asistența oferită vizează demararea și implementarea unui plan de afaceri, identificarea surselor de finanțare, consilierea privind atragerea de fonduri, promovarea unor activități de incluziune socială a persoanelor din grupurile dezavantajate în vederea îmbunătățirii accesului acestora pe piața muncii.

Simon Suitner, director al întreprinderii sociale Somaro din București, care lucrează cu persoane ce obțin venituri foarte mici a declarat: Cu ocazia implementării acestui proiect am avut oportunitatea de intra în legătură cu persoane din cadrul altor organizații asemănătoare, reprezentanți ai primăriilor și altor instituții din București și din țară, ceea ce a deschis noi orizonturi de colaborare și de dezvoltare a afacerii pe care o conduc. De asemenea, cu sprijinul colaboratorilor de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, magazinul social Somaro a fost în prim plan în cadrul unui reportaj difuzat anul trecut la TVR1 în cadrul campaniei România Optimistă. Faptul că am apărut la televizor ne-a ajutat să câștigăm un important contract de sponsorizare.

Asociația Somaro este doar una dintre zecile de întreprinderi sociale care au primit asistență în cadrul proiectului.

 

Rezultatele proiectului

 Publicații

 • Raportul de Deschidere al Economiei Sociale și Raportul de Recomandări al Economiei Sociale
 • Modele de Întreprinderi Sociale pentru Grupuri Dezavantajate (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului și beneficiari de venit minim garantat)
 • Ghiduri pentru Înființarea de Întreprinderi Sociale
 • Ghid de Bune Practici în Economia Socială
 • Revista de Economie Socială – revistă științifică bilingvă preluată și difuzată în șapte baze de date internaționale –  12 numere, 100 de articole academice de specialitate, 6000 de exemplare distribuite print și online la nivel național și internațional

Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale

 • Înființarea unui centru de resurse în economie socială la Iași
 • 3 incubatoare de economie socială înființate în regiunile de dezvoltare Centru (Sfântu Gheorghe), Nord-Est (Bacău) și Sud-Vest Oltenia (Craiova)
 • 18 întreprinderi de economie socială au primit asistență pentru dezvoltare
 • 5 întreprinderi de economie socială nou-înființate
 • 17 locuri de muncă create în întreprinderi de economie socială

Dezvoltarea de mecanisme pentru implementarea economiei sociale 

 • Crearea Rețelei pentru Dezvoltarea Economiei Sociale în România (REDES). Rețeaua contribuie la dezvoltarea și implementarea economiei sociale în România. Membrii rețelei sunt specialiști în economie socială, incluziune socială sau oameni interesați de aceste domenii.

 Dezvoltarea resurselor umane

 • Formarea a peste 500 de persoane din societatea civilă și administrația publică locală în domeniul economiei sociale prin intermediul unor seminarii, forumuri naționale, instruiri de tip “formare de formatori”
 • Două cursuri post-universitare în domeniul economiei sociale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Academia de Studii Economice București