FOTO: Seminar de economie socială la București, organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Autorități centrale și locale, reprezentanți ai entităților de economie socială și ai societății civile au participat pe 17 aprilie la București la seminarul “Economia Socială – Profit pentru Oameni”, organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Promovarea proiectului și activităților sale, popularizarea conceptului de economie socială, formarea abilităților participanților și stabilirea unui dialog cu autoritățile centrale și locale, dar și cu reprezentanți ai entităților de economie socială din Capitală, au reprezentat obiectivele celui de-al cincilea seminar organizat în cadrul proiectului. Celelalte evenimente au avut loc pe parcursul anului 2012 și 2013 în Bacău, Târgoviște, Curtea de Argeș și Galați.

La seminar au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Economiei, persoane din instituțiile publice cu responsabilități în domeniul asistenței și incluziunii sociale, și reprezentanți ai entităților de economie socială (organizații neguvernamentale, case de ajutor reciproc).

Dl. Victor Nicolaescu, expert în economie socială și manager de proiect în cadrul Asociației pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică Catalactica, a urmărit formarea abilităților specialiștilor în domeniul incluziunii sociale care la rândul lor să promoveze economia socială în rândul grupurilor dezavantajate: beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție al copilului. În acest sens, expertul a realizat o serie de prezentări cu privire la principalele concepte, definiții și principii cu care operează economia socială, istoricul, cadrul European și national, modele de bune practici în economie socială și modalități de finanțare pentru acest sector.

Dl. Bogdan Braicu, Managing Director în cadrul Organizației Umanitare Concordia, d-na Luiza Cristea, coordonator de proiecte la Fundația PACT și d-na Cristina Simionescu de la Asociația ViitorPlus au împărtășit experiența organizațiilor în ceea ce privește economia socială și modul cum aceasta ajută la integrarea persoanelor dezavantajate pe piața muncii. Participanții au fost interesați și preocupați de subiect reiterând totodată utilitatea unor astfel de evenimente pentru munca lor de zi cu zi.

Următorul și ultimul seminar din cadrul proiectului va avea loc pe 21 mai la București.