Cursuri postuniversitare gratuite de economie socială la ASE. Termenul limită de înscriere prelungit până la 29 martie.

Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, partener în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, organizează un curs postuniversitar de Economie Socială în cadrul Facultăţii de Economie. Taxa de şcolarizare (1800 RON în anul universitar 2012-2013) va fi suportată din bugetul proiectului pentru 30 de cursanţi.

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă este avizat de Ministerul Educației Naționale și va fi organizat în trei module  – I. Noţiuni introductive în Economia socială, II. Praxisul Economiei sociale, III. Economia socială în contextul globalizării. Cursul se va desfăşura pe durata a 90 de ore (aproximativ o lună) şi se va finaliza prin obținerea unui certificat de atestare a competenţelor profesionale.

Înscrierile se fac la secretariatul Biroului de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, etaj 3, sala 0337, Sector 1, București. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01 int. 326, mobil 0720.79.24.43 (Beatrice Chenic) sau la adresa de e-mail postuniversitare@ase.ro. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 29 martie 2013.

Pentru informații legate programul de studii, finanţare, persoana de contact este Marius Neacșu –  marius.neacsu@biblioteca.ase.ro, telefon 0723 521 141.