Cursuri gratuite de economie socială la Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale, Academia de Studii Economice Bucureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România, organizează la Iaşi programul de studii postuniversitare de Economie socială în domeniul ştiinţelor social-politice, în perioada 01 iunie – 12 iulie 2013, cu 11 credite ECTS. Cursurile se derulează în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, cofinanţat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 – Fondul Social European.

Scopul proiectului este de construire a capacității strategice a sectorului economiei sociale în concordanță cu dezvoltarea sustenabilă, în vederea sprijinirii creșterii economice prin incluziunea socială a grupurilor vulnerabile pe piața muncii. Obiectivul este de dezvoltare a competenţelor în economie socială pentru specialiștii din domeniul incluziunii sociale (asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, jurişti ş.a.).

Persoanele care doresc să participe la cursurile postuniversitare trebuie să depună un dosar de candidatură care trebuie să conțină:

–          fişa de înscriere la cursul postuniversitar

–          diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată / adeverinţă de studii (pentru anul curent de absolvire);

–          certificatul de naştere (copie legalizată),

–          certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie legalizată).

Menţionăm că NU SE PERCEPE O TAXĂ DE ÎNSCRIERE, costurile fiind acoperite din fondurile proiectului, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Dosarul de înscriere se depune în perioada 13 – 24 mai 2013, la sediul din strada Lascăr Catargiu nr. 54, Iași – 700107 în atenția doamnei Geta MITREA – asistent coordonator proiect, e-mail mitrea.geta@gmail.com, tel. 0232.201.102, int. 2338.

Afișarea rezultatelor se va realiza în data de 28 mai 2013. Vor avea prioritatea persoanele care nu au mai participat la alte activități ale proiectului, respectând principiul “egalității de șanse”.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi http://profitpentruoameni.ro/ .

Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.