Certificate de formatori pentru 40 de specialiști în domeniul economiei sociale

40 de specialiști în domeniul economiei sociale și incluziunii sociale din România, atât din sectorul privat cât și din sectorul public și-au dezvoltat competențe în domeniul formării de formatori cu aplicație în economia socială.

Asociația Alternative Sociale a organizat la Iași două cursuri de formare gratuite în ocupația „Formator”, cu aplicație în domeniul economiei sociale, acestea fiind susținute de experți ai Fundației ”Alături de Voi” România în perioada 25-29 martie 2013 și respectiv 2-6 aprilie 2013. În cadrul acestor cursuri au fost formați 40 de specialiști – asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi, reprezentanți ai ONG-urilor, instituțiilor publice si unităților protejate din România.  Obiectivul cursului a fost pregătirea de formatori profesioniști în domeniul economiei sociale pentru consolidarea capacității instituționale și umane la nivel regional și local, precum și dezvoltarea de abilități practice în vederea înființării și gestionării de servicii în domeniul economiei sociale.

Participanții la curs au aflat informații specifice din domeniul economiei sociale, perspective ale economiei sociale în România, legislația în domeniu, modele de bună practică din țările Uniunii Europene și strategii de abordare integratoare a egalității și incluziunii sociale. „M-a impresionat foarte mult partea practică a cursului, studiile de caz și modelele europene de economie socială care au fost prezentate. Acestea m-au inspirat și voi încerca să le import în activitățile de economie socială pe care le derulăm noi. În cadrul acestui curs mi-a venit ideea de a înființa o întreprindere de economie socială în domeniul reciclării unde vom angaja persoane cu handicap. Totodată, la acest curs am aflat foarte multe lucruri interesante  și utile privind legislația care reglementează domeniul economiei sociale în România, care este deficitară și extrem de alambicată”, a declarat Iulian Zinovei, consilier vocațional în cadrul Fundației Estuar București.

La rândul lui, Cristian Eugeniu Gelea din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială a punctat noutatea informațiilor prezentate precum și utilitatea unor astfel de evenimente pentru dezvoltarea profesională a specialiștilor care activează în acest domeniu: „Însuşirea unor metode şi procedee, necesare pentru realizarea activităţii de formare a adulţilor, precum şi descoperirea unor modele de afaceri sociale, prin care se pot asigura locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile, reprezintă motivul pentru care sunt foarte mulțumit de faptul că am participat la acest curs. Cu această ocazie, am cunoscut persoane deosebite şi am învăţat că  este mult mai uşor să-ţi dezvolţi calităţile, decât să-ţi înlături defectele”.

Iuliana Archire, din partea Asociației „Mai Bine”: Din punctul meu de vedere, cursul de formator oferit de Asociația Alternative Sociale a fost unul foarte util, atât pe partea ce ține de formarea de formatori drept dorință stringentă de  autoperfecționare și mobilizarea celorlalți spre progres, cât și pe cea privind aplicabilitatea în economia socială, venind ca o completare a perspectivei dobândite în urma studiilor și interacțiunii cu persoanele angajate în unități protejate, ca o confirmare a ideii că există posibilități inepuizabile în care incluziunea socială este un deziderat și nu o corvoadă, în care barierele discriminatorii se diluează, iar principiile de responsabilitate, solidaritate, nondiscriminare sunt ridicate nu la stadii utopice, ci la stadii absolut firești.”

La sfârșitul cursului participanții au primit certificate recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Cursurile fac parte din cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România” – POSDRU/69/6.1/S/33490, derulat de Asociația Alternative Sociale Iași în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, Academia de Studii Economice din București și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.