writing a good paper as well as buy essay cheap by going to writemypaper.io write my essay: navigate to this website
Campanie media națională

Campanie media națională

 

În perioada 5 noiembrie 2012 – 28 februarie 2013 are loc o campanie media desfășurată la nivel național în Bacău, Craiova și Sfântu Gheorghe. Campania constă într-o serie de spoturi radio și panouri stradale amplasate în zone cu circulație intensă din cele trei orașe menționate anterior.

Activitatea este coordonată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, partener in cadrul proiectului “Modelul Economiei Sociale în România”.

Obiectivul îl reprezintă creșterea gradului de conștientizare a publicului țintă cu privire la economia socială, beneficiile și potențialul acesteia în facilitarea incluziunii sociale, să asigure vizibilitatea proiectului în spațiul media și să promoveze nediscriminarea și egalitatea de gen.

Mesajul principal al campaniei este “Economia socială înseamnă PROFIT PENTRU OAMENI”, iar categoriile principale de public țintă sunt: grupurile dezavantajate (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul institutionalizat de protecție a copilului, beneficiari de venit minim garantat) și specialiştii în incluziune socială.

Secundar, campania țintește autorităţile locale şi centrale, specialiștii din domeniul economiei sociale, societatea civilă, cât și orice persoană interesată de acest subiect.