Seminar I – “Economia Socială – profit pentru oameni” – Bacău, 31 octombrie 2012

În cadrul Proiectului Modelul Economiei Sociale POSDRU/69/6.1/S/33490, s-a organizat la Bacău pe 31 octombrie 2012, un seminar pe teme de economie socială, primul dintr-o serie de 6 astfel de evenimente implementate de Partenerul 3, PNUD România, în cadrul Activității 5, subactivitatea 5.2.

Seminarul a fost gândit să promoveze obiectivele și activitățile proiectului reprezentânt astfel o platforma pentru instrumentele și recomandările dezvoltate in proiect. S-a urmărit, de asemenea, formarea abilităților în rândul specialiștilor în domeniul incluziunii sociale care, la rândul lor, să promoveze economia socială în rândul grupurilor dezavantajate: beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie Roma, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor locale care se ocupă cu asistența socială și integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, cât și principalele fundații și organizații non-profit care activează în acest domeniu în zona Bacău.

Seminar I – “Economia Socială – profit pentru oameni” – Bacău, 31 octombrie 2012    Home   Proiect   RES   Incubatoare   Training   Cursuri PostUniversitare   Stiri   Despre noi Seminar I – “Economia Socială – profit pentru oameni” – Bacău, 31 octombrie 2012 Seminar I – “Economia Socială – profit pentru oameni” – Bacău, 31 octombrie 2012

Evenimentul a fost structurat în mai multe părți, cuprinzând prezentarile făcute de echipa de proiect, cât și o componentă interactivă de dialog cu participanții. Acestea au inclus obiectivele și activitățile proiectului, cât și a componentelor comune cu misiunea PNUD in România. În România PNUD coordoneaza și implementează o serie de programe și proiecte menite să întărească democrația, să promoveze incluziunea socială și să consolideze capacitatea României de cooperare în domeniul dezvoltării internaționale și asistenței pentru dezvoltare. Una dintre cele mai importante inițiative derulate de PNUD în prezent în România este proiectul „Modelul Economiei Sociale în România, derulat în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale, Academia de Studii Economice din București și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași si este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Proiectul a început în Martie 2011 și se va încheia în Februarie 2014.

Prezentarile au continuat cu un scurt istoric al domeniului economiei sociale în România, punând accent pe necesitățile legislative în acest sens. Participanții au aflat astfel informații despre economia socială din perspectiva cercetăriii realizate: concepte cheie, definiții, cadru legal, instituțional, economic și social, beneficii, provocări ale dezvoltării economiei sociale în România. .

La finalul evenimentului, celor prezenți le-au fost înmânate diplome de participare din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare București.