Antreprenoriat Social: provocarea unei mari idei pentru a deveni de succes. Importanța formării în întreprinderi sociale.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, in calitate de partener, organizeaza cea de-a doua  Conferinţa Interregională  in cadrul proiectului MESSE ” Mecanism pentru întărirea sinergiei  şi sustenabilităţii în rândul întreprinderilor”, finanțat prin Programul INTERREG IVC  2007-2013 (http://www.interreg4c.net/). Axa prioritară: Inovare și economia cunoașterii. Domeniul de intervenție: Antreprenoriat și IMM-uri

Proiectul va fi implementat in perioada  1 Ianuarie 2012 -31 Decembrie 2014, bugetul proiectului este 1.592.235,33 €,  din care bugetul MMFPSPV este de 83.932,42 €, reprezentand 71.342,55 € (85%) finanțare FEDR si 12.589,87 € (15%) co-finanțare națională.

Obiectivul principal este promovarea si îmbunătăţirea eficienţei dezvoltării politicilor regionale pentru creşterea economică şi calitativă a antreprenoriatului social în Europa.

Conferinţa Interregională se va desfasura  in data  de 20 martie 2013, intre orele 09:00 – 15:30, la Palatul Parlamentului, sala Nicolae Bălcescu si se axează pe metode de  formare pentru antreprenorii sociali în cadrul întreprinderilor sociale. Evenimentul oferă posibilitatea de a cunoaste  experiențe internaționale din intreaga Uniune Europeana.

Este posibil să se definească cu ușurință antreprenoriatul social ca practică de a răspunde la eșecurile pieței cu acțiuni inovatoare și sustenabile financiar care vizează rezolvarea problemelor sociale?

Un antreprenor social este, prin urmare, un tip de antreprenor care utilizează inovarea pentru a îmbunătăți societatea prin soluții de piață. Cu alte cuvinte, antreprenorul social  exploatează abilitățile și creativitatea pentru a rezolva o problema socială urgentă, cu scopul de a avea un impact social pozitiv.

In acest context Klaus Swchab prin „Fundația Schwab pentru Antreprenoriat Social” sustine că “antreprenorii sociali stimulează  inovarea și transformarea socială în diverse domenii, inclusiv în educație, sănătate, mediu și dezvoltare de afaceri. Obiectivele antreprenorilor sociali  sunt reducerea sărăciei  prin practici antreprenoriale  indrăzneţe , metode de afaceri curajoase si inovative  ce urmaresc depaşirea  practicillor tradiționale. Ca si majoritatea antreprenorilor  clasici, cei din zona Economiei Sociale construiesc companii puternice și durabile, sub forma organizațiilor non-profit. ”

Ar trebui să fie recunoscut faptul că inovația este o afacere complexă, astfel încât în producția de bunuri și servicii se concentrează în principal pe “social”, astfel devine  esențial si indispensabil să  protejam leadershipul  care combină expertiza tehnică și capacitatea tehnologică de intuitie, creativitate, empatie,viziune și capacitatea de a împărtăși.

Prin urmare leadershipul întreprinderilor sociale este  rezultatul unui proces de formare continuă,  pentru a proteja si legitima aceste calități personale care fac antreprenorii sociali manageri deplini, ce combină creativitatea, pionieratul și determinarea de a pune în aplicare idei noi si inovatoare pentru o schimbare socială.

Pentru detalii suplimentare va rugăm sa accesati site-ul proiectulu MESSE www.messe-project.eu/.

Persoane de contact:

Denise Florean, Veneto Region (Partener Principal)

Email:  Denise.florean@regione.veneto.it

Manea Emanuela Maria, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Email: ema.manea@mmuncii.ro

Sursa: comunicat de presă