A început campania media de promovare a economiei sociale

Spotul radio realizat în cadrul proiectului “Modelul Economiei Sociale in România” este difuzat, la nivel national, incepand de astazi până la sfârșitul lui decembrie pe ProFM. Spotul va fi difuzat în ianuarie și februarie la nivel local în zonele în care se concentreaza activitățile proiectului. Spotul promovează nu doar proiectul în sine, dar și conceptul de economie socială, cât și principiile în baza cărora functionează aceasta: egalitatea de gen și nediscriminarea.

Ascultă spotul radio realizat în cadrul proiectului “Modelul Economiei Sociale in România”

Astfel debutează campania media, activitate coordonată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, partener in cadrul proiectului “Modelul Economiei Sociale în România”. Obiectivul acestei activități este creșterea gradului de conștientizare a publicului țintă cu privire la economia socială, beneficiile și potențialul acesteia în facilitarea incluziunii sociale, să asigure vizibilitatea proiectului în spațiul media si promoveze nediscriminarea și egalitatea de gen. Mesajul principal al campaniei este “Economia socială înseamnă PROFIT PENTRU OAMENI”, iar categoriile principale de public țintă sunt: grupurile dezavantajate (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul institutionalizat de protecție a copilului, beneficiari de venit minim garantat) si specialiştii în incluziune socială. Secundar, campania țintește autorităţile locale şi centrale, specialiștii din domeniul economiei sociale, societatea civilă, cât și orice persoană interesată de acest subiect.