Seminar III – “Economia Socială – PROFIT PENTRU OAMENI”, Curtea de Argeș, 28 noiembrie 2012

În cadrul Proiectului Modelul Economiei Sociale POSDRU/69/6.1/S/33490, s-a organizat la Curtea de Argeș pe 28/11/2012, al treilea seminar de informare pe teme de economie socială, dintr-o serie de 6 astfel de evenimente implementate de Partenerul 3, PNUD România, în cadrul Activității 5, subactivitatea 5.2.

În cadrul întâlnirii au fost promovate obiectivele și activitățile proiectului reprezentând astfel o platformă pentru instrumentele și recomandările dezvoltate in proiect. S-a urmărit, de asemenea, formarea abilităților în rândul specialiștilor în domeniul incluziunii sociale care, la rândul lor, să promoveze economia socială în rândul grupurilor dezavantajate: beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor locale care se ocupă de asistența socială și integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, cât și principalele fundații și organizații non-profit care activează în acest domeniu sau în domenii conexe.