Principii de bază ale economiei sociale

Economia Socială este tipul de economie care îmbină în mod eficient responsabilitatea individuală cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii, care urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal este beneficiul social. ES are la bază o iniţiativă privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, presupune un risc economic şi o distribuţie limitată a profitului.

* Prioritatea acordată individului şi obiectivului social faţă de creşterea profitului. ES promovează un model de a derula activităţi economice mai echitabil şi care să răspundă nevoilor sociale şi economice ale comunităţii.

* Asociere liberă şi voluntară. Entităţile de ES sunt create de un grup de persoane folosind principiul voluntariatului, persoane care împreună îşi exercită controlul şi conducerea.

* Drept egal de vot al membrilor. Dreptul de vot în cazul organelor de conducere nu este distribuit sau ponderat în funcţie de aportul la capital, fiecare membru având dreptul la un singur vot.

* Autonomie decizională. Membrii au dreptul de a-şi exprima opinia cu privire la deciziile importante pe care organizaţia le ia şi pot decide încetarea activităţii.

* Independenţa faţă de domeniul public. Entitățile de ES sunt guvernate de regulile de drept privat, au personalitate juridică proprie şi se disting de instituţiile publice.

* Reglementari privind distribuţia profitului. Elementul definitoriu este excluderea entităților care au ca scop maximizarea profitului.