these days many bloggers wish to how to buy followers in twitter http://rocket-followers.co.uk/buy-twitter-followers/ which usually are going to increase my web page customers
<br /> <b>Warning</b>: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home3/rpro3637/public_html/wp-content/themes/PPO/header.php</b> on line <b>27</b><br /> Revista de economie socială | Profit pentru oameni

english version This page is also available in English

ISSN print: 2248 – 0560 ISSN-L = 2248 – 0560

Revista de Economie Socială se dorește a fi un cadru de promovare, reflecție și dezbatere a temelor de interes pentru domeniul economiei sociale. Articolele și studiile publicate vor reflecta aspecte teoretice și practice, experiențe locale, naționale și transnaționale.

Revista de Economie Socială încurajează abordări inovatoare inter și transdisciplinare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice din mediul academic și de cercetare cu perspectivele practice ale organizațiilor profit și non-profit, ale experților din întreprinderile sociale și administrație.

Revista de Economie Socială este indexată în Proquest-Ulrich, Proquest Central, Ebsco, CEEOL, IndexCopernicus, DOAJ şi SCIPIO.

 REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 2 DIN 2016)

res2_2016_coperta-1CUPRINS

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Specific local şi economie socială – Cătălin-George Fedor

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Aspecte privind integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități, din perspectiva economiei sociale  – Ioana Alina Oreian, Adina Rebeleanu
Perspective asupra responsabilității sociale corporatiste – Dolores Banc

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAȚII ȘI PRACTICI
Made in rural – antreprenoriat, meșteșug și dezvoltare rurală – Adrian Secal
Practici şi perspective de reintegrare socială pentru persoanele cu pedepse privative de libertate din Norvegia – Cristian-Valeriu Anghel
Zilele Clujene ale Economiei Sociale, ediţia a III –a Cluj-Napoca, 23–25 mai 2016 – Florina Demian, Adina Rebeleanu
„Hrană pentru trup, hrană pentru suflet” la patiseria și brutăria socială a Asociației Sf. voievod Ștefan cel Mare – Hârja, județul Bacău – Ilarion Mâță

RECENZII
Economia socială și ocuparea forței de muncă. Integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii, Autor: Ștefan Constantinescu (coordonator) et. all, București, 2013 – Cristina Macovei
Schimbările economiei sociale în Europa: o perspectivă din 7 ţări europene, Autori: Gergely Fabian, Andrea Toldi, Ungaria, 2016– Cristina-Ramona Tudosă
Noi perspective asupra cursului vieţii: cercetări, politici şi practici, Autor: Daniela Şoitu, Adina Rebeleanu (coordonatori), Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 2016 – Atena Gaspar de Almeida Santos

Puteti descărca continuțul RES 2/2016 aici.

Descriere generală
Revista de Economie Socială este editată în parteneriat de către Asociaţia Alternative Sociale și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Periodicitate
Primul număr al revistei a fost publicat în anul 2011 (decembrie). Începând cu anul 2014 revista apare de 2 ori pe an (30 mai, 30 noiembrie).

Politica editorială
Autorii vor urmări audienţa interdisciplinară şi multinaţională atunci când îşi redactează contribuţia. Trebuie avute în vedere implicaţiile analizei pentru cititorii din alte domenii, alte ţări şi alte discipline. Prezentarea stereotipă a indivizilor şi a grupurilor sociale va fi evitată.
Revista publică articole originale din domeniul economiei sociale. O condiţie necesară pentru acceptarea spre publicare este aceea ca articolul să nu fi apărut anterior în alte reviste sau volume. Republicarea unui articol deja apărut se face doar în cazuri excepţionale. De asemenea, publicăm recenzii despre cărţi de economie socială. Sunt binevenite dezbaterile şi polemicile academice.
Limbile în care pot fi publicate textele sunt engleza şi româna. Textele scrise în limbi străine vor avea prioritate. Dimensiunile materialelor propuse spre publicare trebuie sa fie următoarele:
1. Pentru studii teoretice: 5000-7000 cuvinte,
2. Pentru studii empirice: 5000-7000 cuvinte,
3. Pentru descrieri de experienţe şi bune practici: 1800-2200 cuvinte,
4. Pentru recenzii: 800-1200 cuvinte.
Opiniile exprimate în textele publicate aparțin autorilor și nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacțional. Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate.

Drepturile de autor
Drepturile de autor rămân în proprietatea autorilor. Aceştia au permisiunea de a republica materialele apărute în revistă, în forma originară sau prelucrate, cu menţionarea faptului că ele au apărut pentru prima dată în Revista de Economie Socială/Journal of Social Economy.

Apel la contribuţii

Autorii vor respecta îndrumările tehnice şi pot trimite articolele/studiile pe adresa redacției pentru a intra în procesul de recenzare. Contribuțiile pentru Revista de Economie Socială pot fi trimise continuu pe adresa redacției.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC ȘI EDITORIAL
Michael Cernea, Universitatea George Washington, SUA;
Nicu Gavriluţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România;
Silviu Neguţ, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România;
Vasile Işan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România;
Cătălin Luca, Asociaţia Alternative Sociale, România;
Antonio Maturo, Universitatea `Gabriele D`Annuzio` Chieti-Pascara, Italia;
Mona Maria Pivniceru, Ministerul Justiţiei, România;
Liviu Oprea, Centru de Etică și Politici de Sănătate, Iași, România
Nadji Rahmania, Universitatea Lille l, Franţa;
Adina Rebeleanu, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca, România;
Simona Stănescu, Academia Română/Institutul de Cercetare a Calității Vieții;
Conțiu Tiberiu Șoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România;
Daniela Vîrjan, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România;
Romeo Constantin Asiminei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România.

Editor Sef
Daniela-Tatiana Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

Membri
Mihaela Pitea, Asociația Alternative Sociale, România
Gheorghe Pascaru, Asociația Alternative Sociale, România
Geta Mitrea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

Adresa redacţiei:
Asociația Alternative Sociale
Șos. Nicolina nr. 24, Iaşi 700722, România
Tel./Fax: 0332.407.178 / 0332.407.179.
E-mail: jse@alternativesociale.ro
Web: http://profitpentruoameni.ro

Adresa Editurii:
Editura Hamangiu
Str. Col. Popei nr. 36, sector 5, București
Tel./Fax: 021.336.04.43, 031.805.80.20
Web: www.hamangiu.ro

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 1 DIN 2016)
RES nr. 1_2016 coperta 1
CUPRINS

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Atlasul economiei sociale ediţia 2014 – tabloul statistic al realităţii economiei sociale în RomâniaCristina Barna, Irina Opincaru, Ancuţa Vameşu
Economie socială şi identitate comunitarăCătălin-George Fedor

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Modele de intervenţie în reducerea abandonului şcolar şi combaterea sărăciei în mediul ruralMagdalena Cămănaru, Gabriela Grama, Rozica Tiţă
Economia socială cu un pas mai în faţă. IDEAS – incluziune și dezvoltare prin antreprenoriat socialEgidiu Condac
Proiectul Apicol pentru dezvoltare economică şi rurală. Un proiect de 20.000 de kilograme de miere de albineMagdalena Cămănaru, Gabriela Grama, Rozica Tiţă

ECONOMIA SOCIALĂ. ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE
Rolul imaginii sociale în asigurarea protecției copiilor remigranți Alexandru Gulei
Asistenţa socială a copiilor cu părinți vulnerabili socioeconomic: o problemă de actualitate în spitalul de pediatrieTamara Solange Roşu, Magdalena Iorga, Smaranda Diaconescu

RECENZII
Organiziile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere. Profil, evoluție, tendințe, Autori: Claudia Petrescu (coordonator) et. all, Editura Polirom, Iași, 2013Mădălina – Simona Ciurescu

Puteti descărca continuțul RES 1/2016 aici.

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 2 DIN 2015)

Page1CUPRINS

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Legea economiei sociale. De la cadrul legislativ la cadrul teoretic – Romeo Asiminei
Migrație sau exod? Europa noilor veniți și provocările economiei sociale – Gheorghe Teodorescu
Uniunea Europeană în fața provocărilor migrației – Elena Simona Vrânceanu

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Situația unităților protejate autorizate din perspectiva economiei sociale – cazul județului Cluj – Oana – Magda Vlăduț
Economia socială. Un pas spre creativitate – Daniela Vîrjan

ECONOMIA SOCIALĂ. ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE
Aspecte etice, socio – psihologice și medicale ale neglijării copilului – Smaranda Diaconescu, Magdalena Iorga, Claudia Olaru, Nicoleta Gimiga
Factori socio – economici și culturali și influența lor asupra accesibilității populației roma la serviciile de sănătate – Camelia Soponaru, Suzana Semeniuc, Smaranda Diaconescu, Magdalena Iorga

RECENZII
Devianța socială la tineri. Dependența de substanțe, Autor: Mihaela Rădoi, Institutul European, Iași, 2015 – Gabriela Irimescu
Organizațiile de ajutor reciproc, Autor: Mihaela Lambru, Editura Polirom, Iași, 2013 – Lavinia Baciu

Puteti descărca continuțul RES 2/2015 aici.

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 1 DIN 2015)

Page1CUPRINS
ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
De ce este mai simplu ca o lege a economiei sociale să aștepte? – Simona Maria Stănescu, Mirela Ileana Nemțanu

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Diagnoza sociologică a profilului identitar al entităților economiei sociale din Timişoara – Marius Vasiluţă Ştefănescu, Laureţiu Gabriel Ţîru

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Practici şi modele de economie socială tradiţională – Nina Mihaela Mihalache
“Zilele clujene ale economiei sociale” – campanie de promovare a economiei sociale – Banc Dolores, Irimia Alexandra Antonia, Vladuţ Oana-Magda

RECENZIE
Cererea şi oferta de economie socială în două regiuni de dezvoltare ale României. Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est, Autori: Simona Maria Stănescu, Sorin Cace şi Filip Alexandrescu (coord.), Editura Prouniversitaria, București, 2013 – Adina Mihăilescu
Economia socială şi comunităţile de romi – provocări şi oportunităţi Autori: Alexandru Ioan Toth, Adrian Dan şi Cosmin Briciu, Editura Alternative, Bucureşti, 2012 – Alina-Andreia Ailincăi

Puteti descărca continuțul RES 1/2015 aici.

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 2 DIN 2014)

CUPRINS
ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Rolul organizaţiilor şi bune practici în cadrul economiei sociale – Carmen Aruştei, Irina Teodora Manolescu, Angelica-Nicoleta Neculăesei
Orientarea în carieră, premisă pentru succes. Studiu privind efectele activităților de orientare și consiliere în carieră la elevii de gimnaziu din zona Moldova, România –  Alexandru-Stelian Gulei, Liliana Foca, Silviu-Daniel Brebuleț, Gabriel Acasandrei

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Dezvoltarea strategică a economiei sociale în România – Angela Achiţei, Mihaela Munteanu, Ana Drelea

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
„Antreprenoriat în asistenţa socială” tema evenimentului de formare profesională continuă pentru asistenţii sociali „4 STEPS in 2 DAYS to IMPROVE/4 paşi în 2 zile pentru dezvoltare” – Vlăduţ Oana-Magda, Seprodi Liliana Dorina
Campania de informare şi conştientizare cu privire la economia socială la nivelul Regiunilor  Sud-Vest, Sud-Est şi Centru – experienţe prin intermediu proiectului “Economia socială – şanse reale pentru o viaţă mai bună! –  Sorina Georgeta Corman

RECENZII
Alt fel de ocupare: cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est. Autori: Simona Maria Stănescu  şi Sorin Cace (coordonatori) – Adina Mihăilescu

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descărca continuțul RES 2/2014 aici.

AL DOISPREZECELEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 1 DIN 2014)

CUPRINS

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Economia socială: o paradigmă în schimbareRomeo Asiminei, Conţiu Tiberiu Şoitu
Diminuarea stărilor de criză prin sistemul asistenţial şi economia socialăDumitru Stan

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Cadrul legal și financiar pentru inserţia profesională a cetăţenilor cu dizabilităţi – cazul ONCECarlos Domínguez López de Castro
Adaptarea unui model elveţian de integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi la contextul românescDespina Iancu, Eva Varga

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Incubatoare de Economie Socială în Sfântu Gheorghe (CV), Bacău și CraiovaPolixenia Calagi
Practici de economie socială în rândul copiilor ocrotiţi în Complexul de servicii sociale pentru copii Târgu Frumos, judeţul IașiNiculina Karacsony

RECENZIE
Raport de recomandări al economiei sociale. România, 2013 Autori: Simona Maria Stănescu (coord.), Romeo Asiminei, Daniela Vîrjan. ADD Media Communication, București, 2013 – Cristina-Ramona Tudosă

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descărca continuțul RES 1/2014 aici.

AL UNSPREZECELEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 5 DIN 2013)

CUPRINS

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Economia socială în România: recomandări pentru dezvoltare – Simona Maria Stănescu, Cătălin Luca, Alina Bocai, Romeo Asiminei, Daniela Vîrjan
Formarea agenţilor dezvoltării comunitare rurale – Ion Ionescu
Antreprenoriatul – soluţie disponibilă şi fezabilă pentru creşterea motivaţiei şi satisfacţiei în muncă a asistenţilor sociali – Vlăduţ Oana-Magda, Seprodi Liliana Dorina

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Centrele de resurse in economia socială din România – Mihaela Pitea
Perspectiva beneficiarilor proiectului „Modelul economiei sociale în România” – Victoria Canţîr

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Interviu cu Doamna Simona Carobene, Administratorul SC Proiect Mozaic SRL – Gheorghe Pascaru
Masterul de Asistență Socială și Economie Socială – Adina Rebeleanu
Profesionalizarea prin intermediul Masteratului în Economie Socială – dimensiune a parteneriatului între comunităţi, mediul de afaceri şi cel educaţional universitar – Cosmin Goian, Marius Vasiluţă Ştefănescu

RECENZII
De la idee la profit: cum să înființezi o întreprindere de economie socială în România?, Autori: Simona Maria Stănescu, Diana Maria Neguț – Mirela Nemţanu (Vonica – Răduțiu)
Economia socială în contextul dezvoltării locale, Coord.: Claudia Petrescu – Mihaela Pitea
Economia socială a grupurilor vulnerabile, Coord.: Doru Buzducea – Daniela Gaba
Între oportunităţi şi riscuri: oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est, Coordonatori: Simona Maria Stănescu, Sorin Cace şi Filip Alexandrescu – Adina Mihăilescu
Cine va caștiga în numele democrației globale? Democraţie globală. Perspective normative şi empirice, Autori: Daniele Archibugi, Mathias Koenig-Archibugi, Raffaele Marchetti – Diana Mărgărit

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descărca continuțul RES 5/2013 aici.

AL ZECELEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 4 DIN 2013)

CUPRINS

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Investiţia socială: dincolo de vulnerabilitate prin  empowerment – Daniela Tatiana Şoitu
Cercetarea economiei sociale din România – Simona Maria Stănescu

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Aspecte reglementative şi practice privind protecţia  copilului în România – Mihaela Tofan, Gabriela Batculescu
Trăsături de personalitate ale adolescenţilor asistaţi  în instituţii rezidenţiale – Conţiu Tiberiu Şoitu

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Interviu cu Doamna Anca Gheorghica, Președintele Asociației „Mai Bine” -Câștigător al Competiției Nesst 2011-2012 – Cătălin Luca
„Să combatem sărăcia prin dezvoltare economică” un  proiect dezvoltat de World Vision România – Gabriela Grama
Interviu cu Domnul Constantin Străinu, Președintele  Asociației Pomiviticole Hilița – Gheorghe Pascaru
Programul de studii postuniversitare de Economie socială  în domeniul ştiinţelor social-politice – Conţiu-Tiberiu Şoitu, Geta Mitrea

RECENZIE
O cronologie a caselor de ajutor reciproc, Autor: Cristian Florin Bota – Simona Maria Stănescu

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descărca continuțul RES 4/2013 aici.

AL NOUALEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 3 DIN 2013)
A fost publicat al noualea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 3/2013) în 500 de exemplare.

CUPRINS
ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
De la economia socială la economia solidară. Apropieri şi diferenţe specific – Netedu Adrian
Factori perturbatori ai coeziunii sociale. Violenţa şi terorismul în şcoală – Carmen Palaghia

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Cadrul instituțional cu impact asupra economiei sociale – Simona Maria Stănescu
Accente ale comunicării publice în contextul crizei economice – Ştefania Bejan

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Provocarea noastră cea mai mare este să reușim să „smulgem” tinerii din „ghearele străzii” – interviu cu Doamna Irina Zaharia, Organizaţia umanitară Concordia – Dorian Ilie
Interviu cu Domnul Florian Sălăjeanu, președintele Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială (ASSOC) – Gheorghe Pascaru
E‐learning în reabilitarea socială şi ocupaţională – Olga Horváth

RECENZII
Economia socială. Analiză comparată în opt state member ale Uniunii Europene, Autori: Victor Nicolăescu, Sorin Cace, Eleftheria Koumalatsou, Simona Stănescu – Mihaela Pitea

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descărca continuțul RES 3/2013 aici.

AL OPTULEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 2 DIN 2013)

A fost publicat al optulea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 2/2013) în 500 de exemplare.

CUPRINS

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Dimensiunile muncii umanocreştine şi efectele ei sociale şi economiceIosif Enăşoae
Responsabilitatea socială a universităţilor. Rolul personalului din front officeAlina MineaTrocin

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Economia socială   formă de incluziune și de „reactivare” a muncii în contextul crizei actualeCamelia Medeleanu
Soluţii de finanţare durabilă a sistemului de sănătate din RomâniaSorin Gabriel Anton

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Afacerile sociale în Europa. De la bănci la antreprenoriat social. Interviu cu Dl. Franz Karl Prüller, Fundaţia ERSTE din AustriaDorian Ilie
Antreprenoriatul social este o soluție pe termen lung. Interviu cu Doamna Mona Nicolici, Manager relații comunitare în cadrul PetromDorian Ilie
Interviu cu Domnul Massimo Pollio, Consulul General Onorific al României la GenovaAlexandru Ovidiu Bufnilă, Oana Dumitrescu
Școala de vară în economie socialăGeta Mitrea

RECENZII
„Profit pentru oameni”. Raport de deschidere în cadrul proiectului: Modelul economiei sociale în România,  Autori: Simona Stănescu (coord.), Romeo Asiminei, Octavian Rusu, Daniela Vârjan Alexandra – Georgiana Poenaru
Ghid de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru comunităţile de romi, Autor: Claudia PetrescuAdriana Neguţ
Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunităţi multietnice din regiunile de dezvoltare NordVest şi Centru din România, Autori: Mircea Comşa, Olimpia MoşteanuCristinaRamona Tudosă
Îmbunătățirea incluziunii sociale prin economia socială.Identificarea celor mai bune practice și inovații sociale, Autori: Victor Nicolăescu et. allMihaela Pitea

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descărca continuțul RES 2/2013 aici.

AL ȘAPTELEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 1 DIN 2013)

A fost publicat al șaptelea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 1/2013) în 500 de exemplare.

CUPRINS
ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE

Implicarea cetățenilor în procesul decizional în contextul crizei economiceAdrian-Lucian Kanovici
Ideologie și progres
– Bogdan Constantin Mihăilescu
Rețele de sănătate. Structură și guvernare. Implicații pentru economia socială – Doru Botezat

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Actualitatea și importanța economiei sociale în asigurarea echității accesului la servicii de sănătate – Adina Rebeleanu
Migrația medicilor români: dimensiuni socio-demografice și economice – Valeriu Dornescu, Teodora Manea

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Implicarea organizației Caritas, între reducerea sărăciei și prevenirea acesteia, între participare și caritate, între caritate și statul social. O reflecție practică din Germania – Ulrich Thien

RECENZII
Atlasul Economiei Sociale. Ediția 2012, Ștefan Constantinescu – Cătălin Luca
Mecanisme funcționale ale economiei sociale, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Mihaela Pitea
Teoria socială a politicii internaționale, Alexander Wendt – Oana Dumitrescu

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descărca continuțul RES 1/2013 aici.

AL ȘASELEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 5 DIN 2012)

A fost publicat al șaselea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 5/2012) în 500 de exemplare.

CUPRINS
ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Democraţia participativă – precondiţie pentru economia socială – Dina Loghin
Inegalităţile sociale și descentralizarea. Consideraţii teoretice și evidenţe din reforma sistemului de sănătate din România 
– Doru Botezat
Faţa văzută și nevăzută a codurilor de etică în sistemul de îngrijire a sănătăţii – Daniela Tatiana Agheorghiesei (Corodeanu)
Familia în învăţătura socială a Papei Leon al XIII-lea– Nadia-Elena Văcaru

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Performări actuale în strategii politice şi civice consacrate
 – Ştefania Bejan

ECONOMIA SOCIALĂ. EXPERIENŢE ŞI INTERVIURI
Interviu cu doamna Éva Györki, administrator al unităţii protejate S.C. TIMURAL GROUP S.R.L.
 – Mihaela Pitea

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Eficientizarea activităţii economice a structurilor de economie socială și acumularea de experienţă prin evenimente dedicate –
 Mihaela Steliana Munteanu

RECENZIE
Recenzie. Inerţie şi schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziţiei în România, Traian Rotariu şi Vergil Voineagu (coord.)
 – Alexandru Ovidiu Bufnilă

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descărca continuțul RES 5/2012 aici.

AL CINCILEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (NR. 4 DIN 2012)

A fost publicat al cincilea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 4/2012) în 500 de exemplare.

CUPRINS
ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
România ghetourilor urbane – spaţiul predilect de concentrare a asistaţilor sociali
– Viorel Mionel
O nouă ştiinţă: economia socială – Cristinel Bleandă

ECONOMIA SOCIALĂ. EXPERIENŢE ŞI INTERVIURI
Interviu cu Georg Schoen, coordonator proiecte Austria & CEE, Ashoka
– Livia Rădulescu
Dezvoltarea parteneriatelor de solidaritate ASAT în sprijinul micilor producători locali: mize şi premize – Mihaela Veţan, Sergiu Florean

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Eco-reintegrare:proiect de incluziune socială a foştilor deţinuţi
Cristina Baluţă

RECENZII
Economia socială:de la afacere la profit social, Adrian Rista, Tanas Stanciu (coord.)
Gheorghe Pascaru
Cooperaţia de consum. Principii şi valori ale cooperaţiei, Vidu Bidilean, Ioan Crișan
Mihaela Pitea

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descarca aici continutul RES nr 4/2012

AL PATRULEA NUMĂR AL REVISTEI DE ECONOMIE SOCIALĂ (Nr. 3 din 2012)

A fost publicat al patrulea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 3/2012) în 500 de exemplare.

CUPRINS
ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE

Fundamente sociale ale antreprenoriatului – Angelica-Nicoleta Neculăesei, Adriana Prodan, Irina Teodora Manolescu
Implicaţii ale parteneriatului dintre şcoală şi comunitate în formarea responsabilităţii la elevi – Carmen Palaghia, Vasile Miftode
Economia socială şi statul. Un nou tip de contract social – Cristinel Bleandă

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Economia şi protecţia socialã în relaţie cu sărăcia. Date şi opinii – Daniela Vîrjan
Acţiunile voluntare. Câteva observaţii privind reprezentările sociale şi opiniile studenţilor despre voluntariat – Adrian Netedu, Andreea Blaj

ECONOMIA SOCIALĂ. EXPERIENŢE ŞI INTERVIURI
Interviu cu domnul Gheorghe Chioaru, Preşedintele Casei de ajutor reciproc a pensionarilor „Omenia” – Mihaela Pitea
Interviu cu Doamna Laila Onu, Director Executiv al Fundaţiei „Pentru Voi” – George Pascaru

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Studiu de caz privind atitudinea angajatorilor din Baia Mare cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilităţi – Florian Sălăjeanu
Microferma Asociaţiei Speranţa – Ioana Popescu
Forum european: „Servicii sociale de calitate în fiecare comunitate – provocări şi oportunităţi” – Simona Maria Stănescu

RECENZIE
Drama noastră demografică. Populaţia României la recensământul din octombrie 2011, Vasile Gheţău – Aura Alexandrescu

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descarca continutul aici: RES nr 3/2012

A fost publicat al treilea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 2/2012) în 500 de exemplare.

http://profitpentruoameni.ro /wp-content/uploads/2012/06/Coperta-1.jpgECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Reglementări cu impact comunitar și naţional asupra domeniului economiei sociale – Simona Stănescu, Cătălin Luca, Octavian Rusu
Cadrul juridic privind dialogul social – premisă a economiei sociale – Mihaela Tofan, Mihai-Bogdan Petrişor
Economia socială şi îmbătrânirea activă – un răspuns conjugat la provocările societăţii modern – Aura-Mihaela Alexandrescu
Biserica catolică şi economia socială – Egidiu Condac

ECONOMIA SOCIALĂ. EXPERIENŢE ŞI INTERVIURI
Interviu cu doamna Carmen Grigoraş, Preşedintele Asociaţiei Spehro din România – George Pascaru
Interviu cu domnul Eugen Curelaru, Președintele FEDERALCOOP Iași – Mihaela Pitea
Interviu cu doamna Teia Gavrilescu, Preşedintele Asociaţiei Viitorplus – Cătălin Luca
Interviu cu domnul Wilhelm Schuster, Membru Biocoop Sibiu – Liliana Foca

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Totul porneşte de la oameni Andreea Sterea, Arpad Mathe
Magazinul social – Egidiu Condac
Asociaţia Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească (L.N.O.P.H.C.M.) – ONG umbrelă pentru forme ale economiei sociale – Ioana Ene
În sprijinul companiilor românesti pentru o dezvoltare competitivă și durabilă – Alina-Nona Petric
O investiţie pentru viitor: Masterul de Economie Socială – Iosefina Cristina Loghin

RECENZII
Economia Solidară: Alternativă sau Paliativ? (Guigue, B.) – Ada-Marlen Chmilevschi
Demografie şi sociologia populaţiei (Rotariu, T.) – Alexandru-Ovidiu Bufnilă

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descarca continutul aici: RES nr. 2/2012

A fost publicat al doilea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 1/2012) în 500 de exemplare.

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Economia socială – delimitări conceptuale – Romeo Asiminei
Instituţiile şi dezvoltarea socio-economică a comunităţii – Doru Botezat
Politici reparatorii şi dependenţa de beneficii sociale – Nina Mihaela Mihalache

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Interviu cu Marieke Huysentruyt, coordinator academic SELUSI – Mihaela Pitea
Interviu cu Roxana Damaschin – Ţecu, Enterprise Development Director la NESsT Europe – Gheorghe Pascaru şi Adriana Doboş

EXPERIENŢE, ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Întreprinderi sociale din Italia, puncte de pornire pentru România – experienţe în cadrul proiectului: „Economia socială – şanse reale pentru o viaţă mai bună!” – Sorina Georgeta Corman
Integrarea tinerilor postinstituţionalizaţi pe piaţa muncii – 15 ani de experienţă – Iulian Ghica
Inovaţii în economia socială din Polonia. Bune practici: Cooperativa Cafe-Bookstore – Katarzyna Zabratańska, Anna Szadkowska-Ciężka Piotr Krośniak
Întărirea capacităţii companiilor românești de dezvoltare a parteneriatelor sociale – Responsabilitate Socială Corporativă – Cristina Vişinoiu
Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România – Mihaela Ghinescu

RECENZII
Tendinţe şi provocări pentru cooperative şi înteprinderi sociale în ţările dezvoltate şi de tranziţie (Carlo Borzaga, Roger Spear) – Cristina Ramona Tudosă
Capitalism şi democraţie în Europa Centrală şi de Est (Grzegov Ekiert, Stephan Hanson, coord.) – Oana Dumitrescu
Ideologia umanitară sau spectacolul alterităţii pierdute (Bernard Hours) – Maria Lorena Ţăruş
Sociologie generală (Petre Andrei) – Alexandru Ovidiu Bufnilă

Puteti descarca continutul aici: RES nr.1/2012

A fost publicat primul număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 1/2011) în 500 de exemplare.

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Conexiuni teoretice socioeconomice:teoriile schimbării sociale – Camelia Nicoleta Morariu, Mihaela Dana Ignat
Mentalitate și construcție ideologică în economia socială – Cristina Gavriluță
Întreprinderea socială în contextul socioeconomic contemporan – Victor Nicolăescu

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Economia socială și piața muncii în contextul actual – Daniela Vîrjan
Interviu cu domnul Harald Hauben, reprezentantul Bernard Bruhnes Internațional în România – Gheorghe Pascaru și Adriana Doboș

EXPERIENŢE, ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Economia socială – experianță proprie și incertitudini – Mihaela Steliana Munteanu
Interviu cu domnul Tadeusz Durczok, reprezentantul Asociației pentru Cooperare Regională din Polonia – Gheorghe Pascaru și Mihaela Pitea

RECENZII
Economia socială și antreprenoriat. O analiză a sectorului nonprofit (Mihaela Vlăsceanu) – Mihaela Pitea și Adriana Doboș
Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia și alte state ale Uniunii Europene (Sorin Cace, coord., Victor Nicolăescu, Andreia-Nicoleta Scoican) – Daniela Nicolăescu
Teoria modernă a asistenței sociale (Malcolm Payne) – Camelia Bârsan
O abordare interdisciplinară a relației dintre mass-media și democrație în România postcomunistă (Daniel Șandru și Sorin Bocancea, coord.) – Alexandru Bondariu

Puteti descarca continutul aici: RES nr. 1/2011

Recomandări pentru autori

Autorii vor avea în vedere audienţa interdisciplinară şi multinaţională atunci când îşi redactează contribuţia. Trebuie avute în vedere implicaţiile analizei pentru cititorii din alte domenii, alte ţări şi alte discipline. Prezentarea stereotipizantă a indivizilor şi a grupurilor sociale va fi evitată.

Scop: Revista de Economie Socială se doreşte a fi un cadru de promovare, reflecţie şi dezbatere a temelor de interes pentru domeniul economiei sociale. Articolele şi studiile publicate vor reflecta aspecte teoretice şi practice, experienţe locale, naţionale şi transnaţionale. Revista încurajează abordări inovatoare inter şi transdisciplinare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice din mediul academic şi de cercetare cu perspectivele practice ale organizatiilor profit si non-profit, ale experţilor din întreprinderile sociale şi administraţie.

Articolele vor conţine numărul specificat de cuvinte, inclusiv rezumatul, cuvintele cheie, notele şi bibliografia, în funcţie de tipul articolului:

1. Pentru studii teoretice: 5000-7000 cuvinte
2. Pentru studii empirice: 5000-7000 cuvinte
3. Pentru descrieri de experienţe şi bune practici: 1800-2200 cuvinte
4. Pentru recenzii: 800-1200 cuvinte

Este de dorit ca textul să nu mai fi fost publicat sau trimis spre publicare în altă parte. Dacă autorul are un articol înrudit publicat, va specifica acest lucru.

Autorul va respecta îndrumările tehnice în vederera trimiterii articolelor/studiilor (10 martie și 10 septembrie) şi de retrimitere a acestora în termen de o saptămână după primirea opiniilor din peer-review.

Pentru a asigura procesul de peer-review, autorii sunt rugaţi să trimită articolul în limba română şi în limba engleză, în două fişiere a câte două exemplare, din care câte unul fără datele de identificare şi fără vreun reper cu privire la autorul acelei contribuţii.

Este încurajată citarea articolelor din publicaţii cotate ISI şi/sau recunoscute de către CNCSIS/CNCS, respectiv din numere anterioare ale acestei reviste. Articolele vor fi trimise in format electronic, ca fisier ataşat, la adresa: jse@alternativesociale.ro.

Sunt binevenite contribuţiile care reflectă studii şi cercetări realizate de autori în ultima perioadă pe următoarele teme:

a. istoria şi originile economiei sociale;
b. solidaritate socială şi antreprenoriat;
c. democraţie participativă/ active citizenship;
d. justiţie socială;
e. incluziune socială;
f. liberalism şi solidaritate creştină;
g. binele individual – binele social;
h. responsabilitate individuală – responsabilitate socială;
i. autonomie individuală – socială;
j. conflicte şi cooperare societală;
k. forme de economie socială şi practici;
l. familia – ca unitate a structurii sociale;
m. mişcarea cooperatistă europeană contemporană;
n. dezvoltarea durabilă;
o. lupta împotriva sărăciei;
p. coeziune socială;
q. ocupare deplină;
r. experiente locale, regionale şi naţionale în domenii ale economiei sociale;
s. experienţe şi practici de formare în domenii ale economiei sociale;
t. alte teme de interes pentru domeniul economiei sociale.

Structura articolelor

Autorii sunt rugaţi să urmeze următoarele indicaţii cu privire la structura articolelor:
 TITLU: Cambria, 14, litere mari, centrat;
 Prenume şi nume: aliniat dreapta, Cambria, 12;

 Date de contact (la subsol, câte o notă pentru fiecare autor): titlul academic/poziţia în organizaţie, denumirea departamentului şi a instituţiei, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, e-mail (Cambria, 9);
 Rezumat: 150-200 de cuvinte, în acord cu structura de mai jos, Cambria 10, 1 rând ;

 Cuvinte cheie: între 3 şi 8, Cambria 10, aliniat dreapta, italic;
 Textul: Cambria 12, 1,5 rânduri;
 Mulţumiri (eventuale) ;
 Contribuţia autorilor la redactarea articolului ;
 Note ;
 Bibliografie (references) ;

Tabelele şi figurile pot fi inserate in text sau prezentate câte unul pe pagină la sfârşitul articolului, cu titlu, numerotate, cu precizarea sursei.

Structura rezumatelor

Pentru studii empirice/experimentale:
1. Tema şi obiectivul cercetării.
2. Metodologia de cercetare.
3. Caracteristici ale participanților la studiu /ale comunităţii studiate.
4. Rezultatele obţinute sau estimate.
5. Concluzia, cu implicaţiile şi aplicaţiile rezultatelor.

Pentru sinteze/studii teoretice:
1. Tema studiului.
2. Perspectiva teoretică de la care porneşte studiul; obiectivul studiului.
3. Sursele utilizate (ex: baze de date, tipul de literatură analizată, eventual criteriile de selecţie a acesteia).
4. Concluziile principale la care s-a ajuns în urma analizei/sintezei teoretice.

Pentru prezentarea de experienţe:
1. Tipul de experienţă.
2. Caracteristici ale organizaţiei/acţiunii prezentate.
3. Aspectele noi /pozitive din respectiva experienţei.
4. Posibile întrebări/sugestii pentru studii/experienţe viitoare.

Stilul textului

Autorii sunt rugaţi să urmeze următoarele indicaţii cu privire la stilul textului:
 Utilizaţi varianta britanică a limbii engleze.
Primul titlu se scrie cu bold, prima litera cu majuscule şi aliniat la stânga.

 Numerotaţi paragrafele sau secţiunile cu cifre arabe. Evitaţi paragrafele foarte scurte sau formate dintr-o propoziţie.

 Utilizaţi bold în text doar pentru subtitluri (numerotate, alineat).
 Pentru sublinierea în text a unor cuvinte sau expresii, utilizaţi funcția underline (Ctrl+U) din programul Microsoft Word.
Exemplu: Economia socială este domeniul în care grupurile vulnerabile își pot găsi un loc de muncă.

 Cuvintele scrise într-o limbă straină vor fi scrise cu caracter italic în textulul din limba romană.
Exemplu: Mecanismele de coping ale copiilor victime ale abuzului și neglijării diferă în funcție de…

 In textul principal, numeralele de la unu la zece trebuie scrise în cuvinte, dar pentru numerele mai mari trebuie utilizate cifrele (ex.: 11, 23, 264)

 Toate acronimele trebuie scrise în întregime prima dată, chiar şi cele care sunt foarte des utilizate (ex.: UK, EU etc)

 Scrieţi procent (nu %!) cu excepţia parantezelor ilustrative.
 Intre textul din stânga şi semnele de punctuaţie nu se lasă spaţiu

Citarea şi bibliografia

Citarea

În text, daţi numele de familie al autorului, anul apariţiei cărţii şi pagina între paranteze (Cole, 1992, p. 251). Dacă autorul este citat dintr-un articol publicat într-o revistă de specialitate nu va fi menționată pagina între paranteze.

Referințe cu un singur autor (Cole, 1992, p. 251); (Babencki, 2015)
Referinţe care au între doi şi șase autori, trebuie menţionaţi toţi. De exemplu: (Anghelescu, Morărașu, Martinoiu, Buburuză, Levent & Zamisnicu, 2015, p. 97).
Pentru referinţe care au peste șase autori se utilizează următoarea formă (Luca et al., 2012).
IMPORTANT: toți autorii vor trebui menţionaţi la bibliografie (nu se permite trimitere de genul et al.!)

Bibliografie

Lista completă a referinţelor citate, aranjate în ordine alfabetică a numelor de familie, va trebui scrisă la 1.5 rânduri, la sfârşitul articolului, în următoarea formă:

1. Cole, T. (1992). The Journey of Life. A Cultura History of Aging in America. Cambridge University Press: Cambridge.

2. Elder, G.H. , & Clipp, E.C. (1988). Wartime losses and social bonding: influences across 40 years in men’s lives. Psychiatry, 51 (1), 177-198.

3. Luca, C., Pivniceru. M.-M., Gulei, A.-S., Foca, L., Pop, M., Amaziliței, O.-E., Acasandrei, G., Ungurianu, N., Zaharia, D. A., & Rotaru, M.-N. (2012). Metodologie de asistență psihosocială a copiilor remigranți. Iași: Editura SEDCOM LIBRIS.

Capitol dintr-o carte:

4. Ruth, J.-E., & Oberg, P. (1996). Ways of life: old age in life history perspective. În J.E. Birren, G. Kenyon,  J.-E. Ruth, J.F.F. Schroots, & T. Svensson (Eds.), Aging and Biografy: Explorations in Adult Development (pp. 167-186). New York: Springer.

Citarea în text și bibliografie a documentelor legislative internaționale sau europene se vor respecta urmatoarele:

In text: denumirea cunoscută a documentului şi codul de identificare (Com(2007) 332 Final) sau denumirea cunoscută şi anul: Legea asistenței sociale (2011);

La bibliografie: Emient. An. Titlul documentului. Codul de identificare. Publicat in …… sau Disponibil la:….; Consultat la data de: ………..

Citarea în text și bibliografie a documentelor legislative naționale se vor respecta următoarele:

În text: (art. 3, alin. 2 din Legea 272/2004)

La bibliografie: Legea numărul 272 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 159, Partea I  din 5 martie 2014.

Citarea publicaţiilor online

În text menţionaţi autorul și anul (Luca & Pivniceru, 2008)

Pentru bibliografie: Luca, C., & Pivniceru, M.-M. (coord.) (2009). Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare. București: Hamangiu. Accesat de pe http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/ghid-ascultare-copil-in-proceduri-judiciare_nou_1.pdf

Citarea paginilor de web ale unei instituții

În text: (Asociați Alternative Sociale, 2016)

Pentru bibliografie: Asociația Alternative Sociale. (2016). Copii cu părinți deținuți – copiii invizibili. Accesat la data de 17.03.2016, de pe http://www.alternativesociale.ro/copiii-cu-prini-deinuti-copii-invizibili/

Sugestii:

 Autorii sunt rugaţi să reducă la minim trimiterile la lucrări nepublicate sau care urmează să fie prezentate la conferinţe, pentru că sunt dificil de găsit de către cititori. Dacă se optează pentru astfel de trimiteri, se va indica: titlul conferintei, organizatorul, locul şi data la care va fi susţinută prezentarea.

 Titlurile de Cărţi şi Reviste sunt Scrise cu Caractere Italice, Tile Case. (fiecare cuvânt cu literă mare).

 Titlurile de Lucrări, articole şi capitole din cărţi se scriu tip sencence case (doar primul cuvânt cu majusculă) fără caractere italice.

 Se utilizează (eds. / coord.) şi (ed./coord.) acolo unde este cazul.

Tabele

 Tabelele trebuie inserate în text, numerotate consecutiv, cu precizarea sursei.
 Dimensiunile trebuie să se potrivească încadrării într-o pagină de 190 mm x 130 mm.
 Titlul trebuie scris înaintea tabelului, cu prima literă mare, cu caractere italice.
 Conţinutul tabelului: numele rândurilor/coloanelor se scriu cu prima literă mare. Sunt preferate titlurile scurte.
Detaliile tehnice sau metodologice (cum ar fi eşantionul, tipul de statistică) ar trebui descrise în denumire sau în note cu privire la table. Se utilizează doar o decimală.

Figurile
Se trimit pe pagini separate, numerotate consecutiv şi denumite.
Capturile vor fi în fişiere separate.
În interiorul textului menţionaţi locul aproximativ al tabelelor şi al figurilor.

Copyright: Responsabilitatea conţinutului articolelor revine, în întregime, autorului (autorilor). Autorul care trimite un manuscris (care este indicat pentru corespondenţă, în cazul semnarii de către mai mulţi autori) are responsabilitatea de a se asigura ca trimiterea spre publicare / publicarea a fost încuviintată de toţi autorii. Este deasemenea responsabilitatea autorului de a primi acceptul instituţiei de provenienţă pentru publicare, daca acesta îi este solicitat. Corespondenţa legată de un manuscris va fi purtată cu autorul care va trimite textul, daca nu există specificată, de la început, o altă solicitare din partea semnatarilor articolului.