Ghiduri pentru înființarea de întreprinderi sociale pentru grupuri dezavantajate

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România anunță publicarea a patru ghiduri pentru înființarea de întreprinderi sociale pentru grupuri dezavantajate. Ghidurile sunt publicate în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.

Cele patru lucrări își propun să ofere alternative de ocupare și integrare a grupurilor sociale dezavantajate -persoane de etnie romă, beneficiari de venit minim garantat,  tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului și persoane cu dizabilități, prin valorizarea potențialului de muncă al acestora și evidențierea/prezentarea unor inițiative antreprenoriale ușor de înțeles și de urmat. Publicațiile oferă informații și despre alte studii privind perspectivele economiei sociale și pentru alte grupuri dezavantajate.

Informațiile prezentate în cadrul ghidurilor sunt utile tuturor celor care activează în domeniul economiei sociale sau sunt interesați de acesta: oameni în cautarea unui loc de muncă, antreprenori, oameni de afaceri, consultanți independenti, mediul academic și universitar, persoane care trăiesc sau lucrează în comunitățile confruntate cu riscul sărăciei și care vor să producă o schimbare.

Inițierea si dezvoltarea unei afaceri sociale este o provocare în sine, și, cu atât mai mult, atunci când este vorba de înființarea unei întreprinderi sociale într-o comunitate săracă sau în care să lucreze persoane care confruntă diverse riscuri de excluziune socială inclusiv de la piața muncii. Publicațiile prezintă informații relevante despre potențialul economiei sociale în România, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a capacitatii strategice a economiei sociale.

a) Descarcă Ghidul pentru înființarea de întreprinderi sociale pentru persoane de etnie romă

b) Descărcă Ghidul pentru pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantat

c) Descarcă Ghidul pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului

d) Descarcă Ghidul pentru înființarea de întreprinderi sociale pentru persoane cu dizabilități