7 IULIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COOPERATIVELOR

2012 a fost decretat de către Națiunile Unite drept „Anul Internațional al Cooperativelor”, scopul fiind creșterea vizibilității contribuției pe care întreprinderile cooperatiste o au în reducerea sărăciei, în generarea de locuri de muncă și în incluziunea sociala. Națiunile Unite recunosc și reafirmă rolul întreprinderilor cooperatiste in dezvoltarea economică, socială și culturală. Din 1995 încoace, prima sâmbătă din luna iulie este proclamată „Ziua Internațională a Cooperativelor”. Guvernele, organizațiile internaționale, agențiile specializate si organizațiile cooperatiste sunt încurajate să sărbătoarească această zi în fiecare an prin acțiuni specifice.

Sloganul acestei mișcări este: „Întreprinderile cooperatiste construiesc o lume mai bună”. Definiția formulată de Națiunile Unite pentru cooperative este „asociații autonome de persoane reunite în mod voluntar pentru satisfacerea nevoilor si aspirațiilor economice, sociale si culturale, printr-o întreprindere deținută în comun și controlată democratic”. Principiile de bază ale întreprinderilor cooperatiste, așa cum sunt formulate în documentele ONU, sunt:
– voluntariatul
– controlul democratic
– implicarea economică
– independența și autonomia
– educarea, formarea și informarea
– cooperarea cu entități similare
– grija pentru comunitate