Ghiduri pentru înființarea de întreprinderi sociale

În cadrul proiectului vor fi elaborate 4 ghiduri pentru fiecare grup țintă (persoane cu venit minim garantat; persoane cu dizabilități; persoane de etnie romă; tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituțional de protecție a copilului). Fiecare ghid pentru înființarea de întreprinderi sociale vor conține trei părți:
• Situația și caracteristicile grupului;
• Experiența altor țări și proiecte referitoare la grup;
• Modele specifice concrete de întreprinderi sociale pentru grupul respectiv.