Ghid înființare de întreprinderi sociale pentru persoanele care trăiesc din venit minim garantat

Până în acest moment experții implicați în elaborarea ghidului de întreprinderi sociale pentru persoanele care trăiesc din venitul minim garantat au desfășurat următoarele activități:
• Stabilirea structurii generale a modelului de întreprinderi sociale pentru fiecare grup țintă;
•Trecerea în revistă a literaturii de specialitate care abordează fiecare dintre grupurile țintă. Analiza bibliografică a vizat atât literatură națională cât și internațională cu un accent deosebit pe cele care abordează problematica specifică inserției pe piața muncii în special în domeniul economiei sociale;
• Alegerea structurii generale a ghidului de înființare a întreprinderilor sociale.