Ghid înființare de întreprinderi sociale pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului

Până în acest moment experții implicați în elaborarea ghidului de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului au desfășurat următoarele activități:
• Stabilirea structurii generale a modelului de întreprinderi sociale pentru fiecare grup țintă;
•Trecerea în revistă a literaturii de specialitate care abordează fiecare dintre grupurile țintă. Analiza bibliografică a vizat atât literatură națională cât și internațională cu un accent deosebit pe cele care abordează problematica specifică inserției pe piața muncii în special în domeniul economiei sociale;
• Alegerea structurii generale a ghidului de înființare a întreprinderilor sociale.