Ghid înființare de întreprindere sociale pentru persoane cu dizabilități

Până în acest moment experții implicați în elaborarea ghidului de întreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilități au desfășurat următoarele activități:
• Stabilirea structurii generale a modelului de întreprinderi sociale pentru fiecare grup țintă;
•Trecerea în revistă a literaturii de specialitate care abordează fiecare dintre grupurile țintă. Analiza bibliografică a vizat atât literatură națională cât și internațională cu un accent deosebit pe cele care abordează problematica specifică inserției pe piața muncii în special în domeniul economiei sociale;
• Alegerea structurii generale a ghidului de înființare a întreprinderilor sociale.