Proiectul Modelul Economiei Sociale în România este implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale în calitate de beneficiar și  Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași,  Academia de Studii Economice din București și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, în calitate de parteneri.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale și este implementat în perioada martie 2011 – februarie 2014.

 

Asociația Alternative Sociale

Asociația Alternative Sociale este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit iniţiată în anul 1997.

Viziune: O lume în care drepturile omului sunt respectate.

Misiune: Asociația Alternative Sociale acţionează pentru apărarea şi promovarea drepturilor omului prin activităţi de prevenire, asistenţă, formare, cercetare şi advocacy.

Contact: Str. Cuza Vodă, Nr. 8A, Cod poștal: 700036, Iași, jud. Iași, Tel:0332/405476, Fax:0332/405477, Email: office@alternativesociale.ro, Website: www.alternativesociale.ro

 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași

 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 38.000 de studenţi şi 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 250 de universităţi din străinătate

Viziune

 • însuşirea şi sporirea cunoaşterii universale în ştiinţe, arte liberale şi cultură;
 • transmiterea patrimoniului cunoaşterii generaţiilor viitoare;
 • cultivarea minţii în spiritului gândirii independente, al respectului pentru excelenţa umană şi al înzestrării capacităţii de a profesa un rol în societate;
 • tezaurizarea şi afirmarea creaţiilor culturale perene.

Misiune

 • să contribuie la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii;
 • să educe pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi Binelui;
 • să păstreze şi să extindă expresiile creaţiei ştiinţifice şi culturale;
 • să promoveze ideile societăţii libere în scopul dezvoltării.

Contact: Bulevardul Carol I, Nr.11, cod poștal 700506, Iași, jud. Iași, Tel: +40 (232) 201000, Fax: +40 (232) 201121, Email: contact@uaic.ro, Website: www.uaic.ro

 

Academia de Studii Economice din București

Înființată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI), Academia de Studii Economice din București împlinește în 2013 un secol de existență. Prin efortul, dăruirea și pasiunea cadrelor didactice, studenților și personalului administrativ, ASE este astăzi o universitate de cercetare avansată și educație, acreditată instituțional de către ARACIS cu “grad de încredere ridicat”.

Academia de Studii Economice din București dorește să rămână cea mai prestigioasă instituție de învățământ economic superior și de administrație publică din România și să se califice printre primele universități din Europa, prin conținutul și modernitatea procesului de învățământ, dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic și social, național și internațional.

Contact:

 • Telefoane: 021.319.19.00; 021.319.19.01; Moxa: 021.311.97.95; 021.311.97.96;
 • Fax: 021.319.18.99
 • E-mail: rectorat@ase.ro
 • Website: www.ase.ro

 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România

PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare) este o organizație a ONU (Organizația Națiunilor Unite) înființată în 1966 care lucrează la nivel mondial în 177 de țări și teritorii pentru a produce schimbarea necesară în vederea asigurării unei mai bune calități a vieții. Pentru a atinge acest scop PNUD conectează țările lumii la noi tehnologii, experiențe și resurse.

Înființat în 1972, biroul PNUD din România a fost primul program al ONU care a funcționat într-o țară membră a Pactului de Varșovia. După 1989, PNUD și-a asumat un rol mai activ devenind un partener constant al Guvernului României și al societății civile în ceea ce privește programele de dezvoltare.

Obiectivele PNUD România

•Întărirea sistemului democratic și procesului de incluziune socială

•Creșterea capacității pentru promovarea și protecția bunurilor regionale și globale

•Creșterea eforturilor de cooperare ale României la nivel internațional și capacitatea de a oferi ajutor umanitar

Contact: Casa ONU, Bd. Primăverii nr. 48A, Sector 1, București, Tel: 021 201 78 72, Fax: 021 201 78 28

 

Back to Top