Primul număr al Revistei de Economie Socială (1/2011)

A fost publicat primul număr al Revistei de Economie Socială din 2011 în 500 de exemplare.

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Conexiuni teoretice socioeconomice:teoriile schimbării sociale – Camelia Nicoleta Morariu, Mihaela Dana Ignat
Mentalitate și construcție ideologică în economia socială – Cristina Gavriluță
Întreprinderea socială în contextul socioeconomic contemporan – Victor Nicolăescu

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Econimia socială și piața muncii în contextul actual – Daniela Vîrjan
Interviu cu domnul Harald Hauben, reprezentantul Bernard Bruhnes Internațional în România – Gheorghe Pascaru și Adriana Doboș

EXPERIENŢE, ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Economia socială – experianța proprie și incertitudini – Mihaela Steliana Munteanu
Interviu cu domnul Tadeusz Durczok, reprezentantul Asociației pentru Cooperare Regională din Polonia – Gheorghe Pascaru și Mihaela Pitea

RECENZII
Economia socială și antreprenoriat. O analiză a sectorului nonprofit (Mihaela Vlăsceanu) – Mihaela Pitea și Adriana Doboș
Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia și alte state ale Uniunii Europene (Sorin Cace, coord., Victor Nicolăescu, Andreia-Nicoleta Scoican) – Daniela Nicolăescu
Teoria modernă a asistenței sociale (Malcolm Payne) – Camelia Bârsan
O abordare interdisciplinară a relației dintre mass-media și democrație în România postcomunistă (Daniel Șandru și Sorin Bocancea, coord.) – Alexandru Bondariu

Puteți descărca conținutul aici.