Descriere revistă

Descriere generală
Revista de Economie Socială este editată în parteneriat de către Asociaţia Alternative Sociale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Științe Economice din Bucureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România la Editura Hamangiu, Bucureşti. Revista este realizată în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România” POSDRU/69/6.1/S/33490, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară nr. 6, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Periodicitate
Revista apare de 5 ori pe an: 28 februarie, 15 mai, 30 iulie, 30 octombrie şi 15 decembrie la Editura Hamangiu, Bucureşti. Primul număr al revistei a fost publicat în anul 2011 (decembrie) iar ultimul număr va apărea în anul 2014 (februarie).

Politica editorială
Autorii vor urmări audienţa interdisciplinară şi multinaţională atunci când îşi redactează contribuţia. Trebuie avute în vedere implicaţiile analizei pentru cititorii din alte domenii, alte ţări şi alte discipline. Prezentarea stereotipă a indivizilor şi a grupurilor sociale va fi evitată.
Revista publică articole originale din domeniul economiei sociale. O condiţie necesară pentru acceptarea spre publicare este aceea ca articolul să nu fi apărut anterior în alte reviste sau volume. Republicarea unui articol deja apărut se face doar în cazuri excepţionale. De asemenea, publicăm recenzii despre cărţi de economie socială. Sunt binevenite dezbaterile şi polemicile academice.
Limbile în care pot fi publicate textele sunt engleza şi româna. Textele scrise în limbi străine vor avea prioritate. Dimensiunile materialelor propuse spre publicare trebuie sa fie următoarele:
1. Pentru studii teoretice: 5000-7000 cuvinte,
2. Pentru studii empirice: 5000-7000 cuvinte,
3. Pentru descrieri de experienţe şi bune practici: 1800-2200 cuvinte,
4. Pentru recenzii: 800-1200 cuvinte.
Opiniile exprimate în textele publicate aparțin autorilor și nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacțional. Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate.

Distribuţie
Primele 12 numere, tipărite în câte 500 de exemplare, vor fi distribuite gratuit profesioniștilor implicați în domeniul economiei sociale din România şi străinătate. Revista va fi distribuită şi pe bază de schimb internațional în biblioteci universitare din întreaga lume. Varianta electronică a revistei este accesibilă gratuit pe site-ul Asociaţiei Alternative Sociale www.alternativesociale.ro. Autorii primesc un exemplar al revistei şi/sau 5 extrase.

Drepturile de autor
Drepturile de autor rămân în proprietatea autorilor. Aceştia au permisiunea de a republica materialele apărute în revistă, în forma originară sau prelucrate, cu menţionarea faptului că ele au apărut pentru prima dată în Revista de Economie Socială/Journal of Social Economy.

Apel la contribuţii
Autorii vor respecta îndrumările tehnice şi datele limită de trimitere a articolelor/studiilor:
– 15 ianuarie,
– 01 aprilie,
– 15 iunie,
– 15 septembrie,
– 01 noiembrie
şi de retrimitere a acestora în termen de o săptămână după primirea opiniilor din peer-review.