Biblioteca online

În cadrul acestei secțiuni puteți găsi informații despre proiectele finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale dar și despre alte inițiative care sprijină dezvoltarea domeniul economiei sociale.

Puteți accesa cărți, articole, publicații sau raporte  relevante pentru domeniul economiei sociale.

Economia socială pe scurt

Lista proiectelor contractate 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” o puteți consulta aici.

Lista celor mai cunoscute publicații din domeniul economiei sociale apărute în România poate fi consultată mai jos:

,,Revista de Economie Socială”

Vol. III, Nr. 5 din 2013, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială”

Vol. III, Nr. 4 din 2013, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială”

Vol. III, Nr. 3 din 2013, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială”

Vol. III, Nr. 2 din 2013, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială’’
Vol. III, Nr. 1 din 2013, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială’’
Vol. II, Nr. 5 din 2012, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială’’
Vol. II, Nr. 4 din 2012, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socialăă sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială’’
Vol. II, Nr. 3 din 2012, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socialăă sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială”
Vol. II, Nr. 2 din 2012, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială”
Vol. II, Nr. 1 din 2012, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Revista de Economie Socială”
Vol. I, Nr. 1 din 2011, publicată în cadrul proiectului ,,Modelul Economiei Sociale în România”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Raport de recomandări al economiei sociale. România 2013’’ publicat în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Raport de Deschidere privind Economia Socială în România”
publicat în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Economia socială și cooperația în România. O perspectivă socioistorică comparată’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială.

„Întreprinderile sociale’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială.

„Economie socială, bunuri și proprietăți comune în România’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială.

,,Harta oportunităților de angajare – studiul privind responsabilitatea socială a întreprinderilor față de foștii deținuți’’
Cercetarea a realizată în cadrul proiectului ,,Economia socială – o nouă provocare în inserţia pe piaţa muncii a deţinuţilor’’. Proiectul este implementat de Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană  și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi descărcat aici.

„Economia socială a grupurilor vulnerabile’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială.

„Serviciile sociale în România. Rolul actorilor economiei sociale’’ 
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Organizațiile cu profil religios angajate în economia socială în România’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Economia socială și ocuparea forței de muncă. Furnizorii de formare profesională și servicii de stimulare a ocupării’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Economia socială și ocuparea forței de muncă. Integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

Economia socială în contextul dezvoltării locale’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Organizațiile de ajutor reciproc’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere. Profil, evoluție, tendințe’’
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Cooperativele din România. Actori ai dezvoltării socio-economice’’ 
Volumul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educație și formare profesionala la standarde europene”. Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și cofinanțat din Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013! Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socialăă sau descărcat aici.

Proiecte pentru integrarea socială şi încadrarea pe piaţa muncii a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi: câteva bune practici realizate în Italia”
realizat în cadrul proiectului „SOCIAL – Strategia de Ocupare si Calificare prin Învățare și Activități pentru Libertate” implementat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor și finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acest material poate fi descărcat aici.

Incubatorul de Întreprinderi Sociale Bucureşti-Ilfov. Piaţa forţei de muncă” a fost publicat în cadrul proiectului ,,Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea București-Ilfov”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Bunăstarea copilului din mediul rural”
Gabriel Bădescu, Niculina Petre, Cluj Napoca, Risoprint, 2012. Studiul World Vision România poate fi consultat aici.

,,Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată”
publicat în cadrul proiectului „Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Departamentul de Servicii Sociale şi Incluziune Socială. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

Ghid pentru constituirea unei întreprinderi sociale în regiuni rurale având ca obiect produsele agricole și de artizanat”
reprezintă un instrument util pentru planificarea şi dezvoltarea unei întreprinderi sociale în mediul rural. Această publicație face parte din proiectul ,,O intervenție integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ,,Investeşte în oameni!” Acest material poate fi descărcat aici.

„ECONOMIA SOCIALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ’’
studiu realizat de Centrul Internațional de Cercetare și Informare privind Economia Publică, Socială și Cooperatistă pentru Comitetul Economic și Social European. Acest material poate fi descărcat aici.

„Achiziţii responsabile social. Un ghid al aspectelor sociale care trebuie luate în considerare în procedurile de achiziţii publice’’. Acest material poate fi descărcat aici.

„ROMANO BUTIQ. STUDIU DESPRE MEŞTEŞUGURILE ROME’’
studiul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Romano Cher – Casa Romilor’’, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (56327), ,,Investește în oameni!’’. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Legal și egal pe piața muncii pentru comunitățile de romi. Diagnoza factorilor care influențează nivelul de ocupare la populația de romi din România’’
acest material a apărut în cadrul proiectului ,,L@EGAL 2 – investiție europeană pentru viitorul romilor din România’’ este o inițiativă a Fundației Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi și cofinanțat de Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acest material poate fi descărcat aici.

Modul educațional 1 :Economia socială’’
,,Modul educațional 2: Excluziune socială & incluziune socială’’
,,Modul educațional 3: Antreprenoriatul social și întreprinderile sociale’’
,,Modul educațional 4: Ocuparea forței de muncă de către femei & antreprenoriatul în România’’
„Modul educațional 5: Managementul și marketingul întreprinderilor sociale’’
,,Modul educațional 6: Consiliere și orientare profesională cu perspectiva de gen’’
,,Modul educațional 7: Comunicare și conflict’’

Aceste materiale au apărut în cadrul proiectului ,,O intervenție integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile’’ cofinanțat de Fondul Social European, ,,Investește în oameni!’’ prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Aceste materiale pot fi descărcate aici.

,,O cronologie a Caselor de Ajutor Reciproc’’ Editura ALTIP, Alba Iulia, 2013. Cartea poate fi consultată, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială.

,,CONTRIBUŢIA INDUSTRIILOR CREATIVE LA NIVELUL ECONOMIEI NAŢIONALE’’
studiul a fost realizat de Fundația Post-Privatizare în cadrul proiectului ,,Promovarea antreprenoriatului in domeniul industriilor creative”. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Linii ghid pentru a crea o punte între Angajare şi Incluziune socială”
studiul a fost publicat în cadrul proiectului Punţi de Incluziune REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugalia.

Ghid de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru comunităţile de romi”
publicat în cadrul proiectului “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!” implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

Imobilizat la domiciliu: criza finanţării de scaune rulante în România”
realizat în cadrul proiectului “Reţea pentru incluziune” implementat de către Fundaţia Motivation România și finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul de intervenție 6.1 ”Dezvoltarea Economiei Sociale”. Acest material poate fi descărcat aici.

Manual pentru abordarea integratoare a egalităţii de gen în politicile de ocupare a forţei de muncă, incluziune socială și protecţie socială”
realizat de Comisia Europeană. Acest material poate fi descărcat aici.

Studiu privind ocupațiile în curs de dezvoltare în domeniul economiei sociale
realizat în cadrul proiectului ,,O intervenție integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ,,Investeşte în oameni!”. Acest material poate fi descărcat aici.

Politici, practici și tendințe în economia socială în România și Uniunea Europeană în ansamblu”
este o  cercetare care a fost realizată în cadrul proiectului ,,Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale” derulat de către Fundaţia ”Alături de Voi” România. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

„Raportul strategic național 2012”. Acest material poate fi descărcat aici.

Reciclarea deșeurilor, o piață emergentă”
realizat în cadrul proiectului „Economia Socială, o soluție pentru mediul înconjurător”, al cărui beneficiar este Asociația Salvați Dunărea și Delta. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, domeniul de intervenție 6.1 ”Dezvoltarea Economiei Sociale”. Acest material poate fi descărcat aici.

Studiul „Strategia națională de îmbunătățire a situației romilor: vocea comunităților”
a fost finanțat de Agenția de Strategii Guvernamentale prin Programul 1: România. O guvernare pentru cetățean. Acest material poate fi descărcat aici.

„Studiul de cercetare a tipurilor de instrumente financiare de credit și forme de finanțare a întreprinderilor în economia sociale”
realizat în cadrul proiectului ,,O intervenție integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ,,Investeşte în oameni!”. Acest material poate fi descărcat aici.

Study on the current situation and prospects of mutuals in Europe. Final report” finanțat de Comisia Europeană. Acest material poate fi descărcat aici.

„Între oportunități și riscuri: oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare București‐Ilfov și Sud‐Est”
realizat în cadrul proiectului „INTEGRAT – resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social” implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio‐economică Catalactica, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) în perioada 2010‐2013 prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Solidaritatea, o nouă sursă de putere economică. Bune practici din economia socială
publicat în cadrul proiectului „Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Departamentul de Servicii Sociale şi Incluziune Socială. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială.

,,Cele mai bune practici în sectorul în domeniul economiei sociale în Grecia și în alte state ale Uniunii Europene”
publicat în cadrul proiectului ,,Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Politici, practici și tendințe în Economia Socială în România și Uniunea Europeană în ansamblu’’ publicat în cadrul proiectului ,,Alianța pentru dezvoltarea economiei sociale’’, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Fundația Alături de Voi România. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Imobilizat la domiciliu: Criza finanţării de scaune rulante în România’’ publicat în cadrul proiectului ,,Rețea pentru Incluziune’’, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Fundația Motivation România. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Cercetare comparativă şi identificarea modelor de intervenţie’’ publicat în cadrul proiectului ,,SOCIAL- Strategia de ocupare şi calificare prin învățare şi activități pentru libertate’’, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunități multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord – Vest şi Centru din România’’ publicat în cadrul proiectului ,, Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunități multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord – Vest şi Centru din România’’, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Fundația Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Reciclarea deșeurilor, o piață emergentă. Raport privind piața muncii în domeniul gestiunii deșeurilor în România’’ publicat în cadrul proiectului ,,Economia sociala – o soluție pentru mediul înconjurător’’, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația Salvați Dunărea și Delta. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Mediul rural românesc: evoluții și involuții. Schimbare socială și antreprenoriat”
publicat în cadrul proiectului ,,De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL”, proiect cofinantat din Fondul Social European  prin rogramul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Ocuparea neagricolă în Regiunile Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia” publicat în cadrul proiectului ,,De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL”, proiect cofinantat din Fondul Social European  prin rogramul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Mediul rural între supravețuire și oportunități de afaceri” publicat în cadrul proiectului ,,De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL”, proiect cofinantat din Fondul Social European  prin rogramul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

Studiile AUR conţin rezultatele obţinute în cadrul componentelor de cercetare din cadrul proiectului ,,Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piața forței de muncă a grupurilor defavorizate’’ cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale’’, Domeniul major de intervenție 6.1 ,,Dezvoltarea economiei sociale’’. Aceste material poate fi descărcate aici.

Raport Strategic National 2012.
Acest material poate fi descărcat aici.

,,Întreprinderi sociale dezvoltate de organizații neguvernamentale’’ este parte din proiectul ,,Întreprinderi sociale pentru incluziune sociale’’ cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale’’, Domeniul major de intervenție 6.1 ,,Dezvoltarea economiei sociale’’. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Ghid privind perspectivele de dezvoltare a economiei sociale în România’ cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale’’, Domeniul major de intervenție 6.1 ,,Dezvoltarea economiei sociale’’. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Economia Socială și comunitățile de romi. Provocări și oportunități’’ face parte din proiectul “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ,,Investeşte în oameni!”. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Economia socială în Europa”
publicat în cadrul proiectului ,,Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Economia socială în România. Două profiluri regionale”
publicat în cadrul proiectului ,,Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Grupurile vulnerabile și economia socială”
publicat în cadrul proiectului ,,Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Organizațiile mutuale și economia socială”
publicată în cadrul ,,Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Monitorizare și evaluare în economie socială
publicat în cadrul proiectului ,,Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economie Socială sau descărcat aici.

,,Organizațiile neguvernamentale și economia socială”
publicat în cadrul proiectului ,,Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Economia socială și cooperativele”
publicat în cadrul proiectului ,,Proactiv – de la marginal la incluziv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – filiala Teleorman. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Între oportunități și riscuri: Oferta de economie socială în Regiunile de Dezvoltare București-Ilfov și Sud – Est”
publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economie Socială sau descărcat aici.

,,Alt fel de ocupare: Cererea de economie socială în Regiunile de Dezvoltare București-Ilfov și Sud – Est”
publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,De la idee la profit: Cum să înființezi o întreprindere socială în România” publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București.  Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Abordoarea integratoare de gen. Un ghid pentru economia socială” publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București.  Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Finanțarea activităților de economie socială” publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București.  Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Managementul resurselor umane implicate în economia socială” publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București.  Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Intervențiile economiei sociale în cadrul diferitelor activități economice” publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București.  Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Dimensiunea antreprenoriatului rural din România’’ proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni! implementat de Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă şi partenerii săi în trei regiuni de dezvoltare: Centru, Nord-Vest şi Vest. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Îmbunătățirea incluziunii sociale prin economia socială. Identificarea celor mai bune practici și inovații sociale”
publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială.

,,Economia socială. Analiză comparată în opt state membre ale Uniunii Europene”
publicat în cadrul proiectului ,,INTEGRAT – Resurse pentru femeile și grupurile roma excluse social”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare socio-economică, CATALACTICA – București. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socialăă.

,,Broșura cu titlul Ghid adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale”
publicat în cadrul proiectului ,,Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale”, proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, implementat de către Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare – CRIES. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Economia socială și grupurile vulnerabile. Raport final”
publicat în cadrul proiectului ,,Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”, proiectul proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Agenția Națională pentru Romi. Acest material poate fi consultat, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială sau descărcat aici.

,,Spațiul rural și economia socială în România”
publicat în cadrul proiectului ,,RURES. Spațiul Rural şi Economia Socială în România”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Fundația Soros România, împreună cu Fundația Pestalozzi şi Fundația Civitas. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Incluziune socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale”
publicat în cadrul proiectului ,,RURES. Spațiul Rural şi Economia Socială în România”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Consiliul Judeţean Alba împreună cu Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Atlasul Economiei Sociale 2011″
publicat în cadrul proiectului ,,PROMETEUS – Promovarea economiei sociale în Romania prin cercetare, educație şi formare profesională la standarde europene”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Acest material poate fi consultat aici.

,,Raport preliminar. Mișcarea cooperatistă în România 2011 – dimensiuni, performanțe, tendințe, provocări”
publicat în cadrul proiectului “PROMETEUS – Promovarea economiei sociale în Romania prin cercetare, educație şi formare profesională la standarde europene”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Acest material poate fi descărcat aici.

STADIUL DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE ÎN 2011. EVALUAREA STADIULUI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI NAŢIONAL DE SERVICII SOCIALE DIN ROMÂNIA
realizat de Institutul Irecson în cadrul proiectului „Creșterea gradului de implementare a legislației privind serviciile sociale la nivel local în contextual procesului de descentralizare” implementat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Studiul poate consultat aici.

ANALIZA CADRULUI LEGISLATIV EUROPEAN DIN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE 2011
lucrare realizată de Institutul Irecson în cadrul proiectului „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare” implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Lucrarea poate fi consultată aici.

,,Raport preliminar. Economia sociala și problematica vârstei a treia. Rolul asociațiilor mutuale și de ajutor reciproc”
publicat în cadrul proiectului ,,PROMETEUS – Promovarea economiei sociale în Romania prin cercetare, educație şi formare profesională la standarde europene”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Manual pentru profesioniștii specialiști în incluziune socială”
publicat în cadrul proiectului ,,Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni, implementat de către Agenția Națională pentru Romi. Acest material poate fi descărcat aici.

,,Economie și politici sociale
Lect. univ. dr. Daniela VÎRJAN, carte care poate fi accesată aici.

,,Economie sociala și antreprenoriat : O analiză a sectorului nonprofit”
Mihaela Vlăsceanu, cartea poate fi consultată, în varianta tipărită la sediul Centrului de Resurse în Economia Socială.

“Inventar privind instituţiile şi documentele existente în domeniul economiei sociale la nivel european” Vizualizaţi documentul aici

“Broşură pentru iniţiatori şi promotori în economia socială” Vizualizaţi broşura aici

“Broşură pentru viitori angajaţi în economia socială” Vizualizaţi broşura aici

Analiza cadrului legislativ european din domeniul serviciilor sociale 2011, studiu realizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi institutul Irecson în cadrul proiectului “Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare” SMIS 10845 Vizualizaţi studiul aici

Pentru a consulta pagina de Statistici de pe website-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), vă invităm să accesaţi link-ul următor: http://www.mmuncii.ro/ro/statistici-55-view.html

Cele mai recente raportări privind activitatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) în domeniul incluziunii sociale pot fi accesate la următorul link: http://www.mmuncii.ro/ro/628-view.html

Pagina de internet a Biroului Statistic al Uniunii Europene Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Proiectul „Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate O mare parte dintre persoanele care ispăşesc o pedeapsă privativă de libertate comit noi infracțiuni după liberarea din detenție. Drept urmare, rata de recidivă este îngrijorătoare: se estimează că între 60% și 80% din totalul populaţiei carcerale din România revine, mai devreme sau mai târziu, în penitenciar, potrivit unui sondaj realizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Economia sociala ca solutie a dezvoltarii comunitatilor Roma din Romania Proiectul se bazeaza pe ideea ca economia sociala reprezinta un vector important al dezvoltarii simultane si armonioase atat a sectorului economic de profit, cat si a structurilor sociale benefice comunitatii in termeni de solidaritate, intrajutorare si dezvoltare durabila si flexibila. In acest fel, proiectul contribuie la dezvoltarea dialogului national referitor la combaterea saraciei in randul comunitatilor de romi si sustine dezvoltarea regiunilor tarii prin implicarea tuturor actorilor din domeniu (societatea civila, comunitati de romi, institutii guvernamentale), definirea contextelor locale si prin identificarea interventiilor de incluziune sociala si economica a comunitatilor de romi.

Studiul național – O piață incluzivă a muncii în mediul rural

 

Resurse în limba engleză

Legal Framework For Social Economy And Social Enterprises: A Comparative Report

The European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) has entered into an agreement with the UNDP Regional Office in Bratislava with regard to the implementation of the project: “Social Economy: Innovative Model of Economic and Social Development in Slovakia” . This report should cover three major objectives: 1) presentation of key features of the social enterprise sector in the relevant country.; 2) presentation of relevant policies and measures (at national, regional and local level) to promote social enterprises.; and 3) synthesizing and presenting good practices in the regulations and promotion of social enterprises.

The Social Economy In The European Union

Report drawn up for the European Economic and Social Committee by the International
Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy
(CIRIEC)

The Polish Model of the Social Economy: Recommendations for Growth