Campanie de promovare

Partenerii au desfășurat activități de comunicare și promovare a proiectului în rândul profesioniștilor din domeniul economiei sociale din țară, o masă rotundă prilejuită de lansarea proiectului de lege privind economia socială.

În urma tipăririi Raportului de Deschidere privind Economia Socială în România: Profit pentru oameni a fost organizată o conferință de presă în data de 31 ianuarie 2012 la Iași. Evenimentul a reprezentat un bun prilej de promovare a proiectului, de diseminare a informațiilor referitoare la proiect și al rezultatelor estimate și atinse, în special a Raportul de Deschidere privind Economia Socială în România: Profit pentru oameni. La eveniment au fost invitați jurnaliști, reprezentanți ai administrației publice locale din Iași și Bacău, reprezentanți ai entităților specifice economiei sociale și studenți. Evenimentul a oferit prilejul de a aborda subiecte specifice economiei sociale: de a dezbate impactul cadrului legislativ asupra inserției profesionale a grupurilor defavorizate dar și al modificării cadrului legislativ asupra domeniului economiei sociale, de a împărtăși experiențe profesionale ale entităților de economie socială, de a dezbate rezultatele Raportului de Deschidere privind Economia Socială în România: Profit pentru oameni și de a aborda antreprenoriatul la noi în țară.

În continuarea evenimentelor de promovare a proiectului partenerul 3 PNUD a inițiat și organizat întâlniri de lucru cu reprezentanți ai administrației publice centrale și locale dar și organizații neguvernamentale relevante pentru problematica studiată. În cadrul acestor evenimente a fost prezentat proiectul, activitățile proiectului și a fost prezentat succint Raportul de deschidere elaborat în cadrul poiectului.