Masa rotundă „Antreprenoriatul social în România – oportunități și provocări”

Cea de-a doua masă rotundă organizată la inițiativa ,,Acționam responsabil! – Rețeaua socială RSC” (marți, 15 ianuarie) a avut ca temă „Antreprenoriatul social în Romania – oportunități și provocări” și a reunit peste 20 de participanți – reprezentanți ai autorităților publice, ai companiilor, ai organizațiilor non-guvernamentale, precum și ai unor institute de cercetare și organe consultative ale Uniunii Europene la nivel național.

 

O primă problemă subliniată de către participanții la masa rotundă a fost aceea că, în absența unei definiții clare și a unor instrumente de măsurare a impactului social (auditare realizată de o terță parte) al entităților ce activează în sectorul economiei sociale, introducerea unor stimulente sau a unor măsuri non-financiare de susținere poate genera discriminări, afectând concurența pe piața liberă sau poate conduce la abuzuri. In acest sens, a fost subliniată nevoia de perfecționare a definiției economiei sociale, așa cum apare ea în Legea asistenței sociale (Legea 292/2011).

Mai multe detalii găsiți aici.