S-a lansat noul număr al Revistei de Economie Socială

Echipa proiectului “Modelul Economiei Sociale în România anunță lansarea numărului șapte al Revistei de Economiei Socială (nr. 1/2013). Revista reprezintă un cadru de promovare, reflecție și dezbatere a temelor de interes pentru domeniul economiei sociale, articolele și studiile publicate reflectând aspecte teoretice și practice, experiențe locale, naționale și transnaționale.

Publicația încurajează abordări inovatoare inter și transdisciplinare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice din mediul academic și de cercetare cu perspectivele practice ale organizațiilor profit și non-profit, ale experților din întreprinderile sociale și administrație. Revista este publicată în limba română și în limba engleză.

În numărul curent al revistei puteți citi o serie de articole și recenzii de carte, printre care și următoarele materiale:

–      Implicarea cetățenilor în procesul decizional în contextul crizei economice – Adrian-Lucian Kanovici

 –      Actualitatea și importanța economiei sociale în asigurarea echității accesului la servicii de sănătate – Adina Rebeleanu

–      Implicarea organizației Caritas, între reducerea sărăciei și prevenirea acesteia, între participare și caritate, între caritate și statul social. O reflecție practică din Germania – Ulrich Thien

–      Atlasul Economiei Sociale. Ediția 2012, Ștefan Constantinescu – Cătălin Luca (recenzie de carte)

Numărul  curent al Revistei de Economie Socială este disponibil și online, aici.

Revista de Economie Socială este editată în parteneriat de către Asociaţia Alternative Sociale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România la Editura Hamangiu, Bucureşti în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România” POSDRU/69/6.1/S/33490, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară nr. 6, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Pentru mai multe informații despre Revista de Economie Socială, vă rugăm să accesați acest link.