today i've got a task to purchase instagram followers cheapest coming from by visiting ink-361.com/instagram-followers to display that photo recording for pc users
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează publicația „Ghid de bune practici în economie socială”

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează publicația „Ghid de bune practici în economie socială”

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, anunță lansarea publicației „Ghid de bune practici în economie socială”.

Prezenta lucrare a fost elaborată având în vedere necesitatea de a se asigura un cadru adecvat de dezvoltare continuă şi sustenabilă a sectorului economiei sociale din România, inclusiv prin expunerea unei abordări metodologice integrative şi procesuale de identificare, evaluare, transferare, preluare şi implementare a bunelor practici. Lucrarea creionează un tablou al economiei sociale în context contemporan, aducând în prim-plan răspunsuri la nevoile de a beneficia de experiențele pozitive înregistrate în sectorul economiei sociale.

Volumul „Ghid de bune practici în economie socială” este structurat în șase capitole ce acoperă o serie de aspecte comune și specifice promovării și dezvoltării economiei sociale prin valorificarea practicilor pozitive înregistrate în acest domeniu. Publicația poate fi accesată aici.

Realizarea și publicarea ghidului de bune practici în economie socială reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.