Incubator de economie socială la Sfântu Gheorghe

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România în parteneriat cu Municipiul Sfântu Gheorghe anunță înființarea unui incubator de economie socială în Municipiul Sfântu Gheorghe, Regiunea de Dezvoltare Centru.

Înființarea Incubatorului de Economie Socială din Sfântu Gheorghe în Regiunea de dezvoltare Centru este rezultatul parteneriatului dintre Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România și Municipiul Sfântu Gheorghe, parteneriat care are ca obiectiv asigurarea sustenabilității eforturilor de promovare a practicilor, beneficiilor și potențialului economiei sociale în facilitarea integrării și reintegrării pe piața muncii a grupurilor dezavantajate,  a declarat Alina Bocai, Coordonator Activități în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România.

Rolul Incubatorului de Economie Socială din Sfântu Gheorghe este de a susține persoanele care doresc să înființeze întreprinderi de economie sociala și de a oferi asistență pentru entitățile de economie socială din Regiunea Centru. Dorim să sprijinim prin asistență tehnică acele inițiative și idei de afaceri viabile care să ofere soluţii pe termen lung la probleme sociale critice. Vorbim de entități care vor funcționa ca un agent economic, produc bunuri și servicii pe care le oferă pe piață, dar își conduc operațiunile și redirecționează surplusul pentru a îndeplini scopuri sociale. Pe scurt, sunt afaceri care folosesc banii obținuți pentru a integra în societate persoane dezavantajate, a declarat Boglarka Vajda, Manager al Incubatorului de Economie Socială Sfântu Gheorghe

Având printre obiectivele sale facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate şi promovarea unei societăți incluzive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor, Municipiul Sfântu Gheorghe consideră oportună și necesară dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale. Bazându-se pe istoricul pozitiv de colaborare în ceea ce privește înființarea și funcționarea Incubatorului de Afaceri, Municipalitatea dorește continuarea cooperării cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România și consideră importantă înființarea și dezvoltarea unui Incubator de Economie Socială care să genereze soluții noi, inovatoare pentru incluziunea socială a grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii. Municipiul Sfântu Gheorghe va contribui la sustenabilitatea incubatorului prin integrarea soluțiilor identificate în planurile de dezvoltare socio-economice viitoare, a declarat Vilmos Tankó, Director al Direcției de Asistență Comunitară al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Incubatorul de Economie Socială din Sfântu Gheorghe este situat în cadrul Incubatorului de Afaceri din Str. Presei nr.4 și poate fi contactat la următoarele coordonate: Boglarka Vajda, Manager al Incubatorului de Economie Socială, vajda.boglarka@undp.org, 0757 049 113.

Economia socială este tipul de economie care îmbină în mod eficient responsabilitatea individuală cu cea colectivă în vederea producerii de bunuri şi/sau furnizării de servicii care urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi al cărei scop principal este beneficiul social. Pentru mai multe informații despre economia socială vă rugăm accesați Raportul de Deschidere privind Economia Socială în România publicat în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România http://profitpentruoameni.ro/cercetare-in-economia-sociala/raport-deschidere-economia-social/

Înființarea incubatorului de economie socială reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.

Apariții în presă

Covasna Media

Erdelyi Polgar

Haromszek

Hirmondo