Incubatoarele de economie socială din Sfântu Gheorghe, Bacău și Craiova își așteaptă beneficiarii

Persoanele interesate să obțină sprijin pentru înființarea unei întreprinderi sociale sau dezvoltarea unei inițiative de economie socială pot contacta incubatoarele de economie socială înființate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România la Sfântu Gheorghe, Bacău și Craiova.

În cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, implementat de Asociația Alternative Sociale în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, în calitate de parteneri, au fost înființate trei incubatoare de economie socială în trei regiuni de dezvoltare, după cum urmează: Regiunea de Dezvoltare Centru (municipiul Sfântu Gheorghe, incubator înființat pe 14 iunie 2013), Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (municipiul Bacău, incubator înființat pe 18 iunie 2013) și Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia (municipiul Craiova, incubator înființat pe 5 iulie 2013).

Incubatoarele de economie socială contribuie la dezvoltarea capacității strategice a României în domeniul economiei sociale prin crearea și susținerea unor întreprinderi sociale în vederea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor ce aparţin următoarelor grupuri dezavantajate: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului și persoane beneficiare de venit minim garantat.

Incubatoarele de economie socială oferă asistență tehnică persoanelor fizice și juridice care vor să pună bazele unei întreprinderi sociale, precum și entităților de economie socială deja constituite, în vederea dezvoltării acestora. Asistența oferită vizează printre altele: demararea și implementarea unui plan de afaceri, identificarea surselor de finanțare, consilierea privind atragerea de fonduri, promovarea unor activități de incluziune socială a persoanelor din grupurile vulnerabile în vederea îmbunătățirii accesului pe piața muncii a acestora.

Înființarea incubatoarelor a fost posibilă datorită parteneriatelor locale cu următoarele instituții și organizații: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria Municipiului Bacău, S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional S.A. Bacău și Primăria Municipiului Craiova.

Incubatoarele de economie socială pot fi contactate la următoarele coordonate:

Incubatorul de Economie Socială Sfântu Gheorghe, Str. Presei  nr. 4

Boglarka Vajda, Manager, vajda.boglarka@undp.org, 0757 049 113

Maria Gașpar, Asistent, maria.gaspar@undp.org

 

Incubatorul de Economie Socială Bacău, Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 145

Dana Năstasă, Manager, dana.nastasa@undp.org, 0757 049 115

Tudor Irimia, Asistent, tudor.irimia@undp.org

 

Incubatorul de Economie Socială Craiova, Calea București nr. 154A

Daniel Ilie, Manager, daniel.ilie@undp.org, 0757 049 110

Izabela Ștefănescu, Asistent, izabela.stefanescu@undp.org