18 entități de economie socială primesc asistență din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România

Incubatoarele de Economie Socială din Sfântu Gheorghe, Bacău și Craiova înființate de Programul Națiunilor pentru Dezvoltare (PNUD) România  în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România oferă asistență tehnică pentru dezvoltare unui număr de 18 entități de economie socială, urmând ca în perioada următoare să sprijine înființarea a cinci organizații noi și să contribuie la crearea a 15 locuri de muncă în regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est și Sud-Vest Oltenia.

Incubatoarele de economie socială contribuie la dezvoltarea capacității strategice a României în domeniul economiei sociale prin crearea și susținerea unor întreprinderi sociale în vederea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor ce aparţin următoarelor grupuri dezavantajate: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului și persoane beneficiare de venit minim garantat.

Incubatoarele de economie socială oferă asistență următoarelor organizații

 

Incubatorul de economie socială Sfântu Gheorghe – Descarcă broșura

Fundația Mihai Eminescu Trust

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă Alutus

Serviciul de Ajutor Maltez în România – Filiala Sfântu Gheorghe

Fundația Creștină Diakonia Casa Irisz – Centru de zi și de terapie ocupațională

Societatea Națională Crucea Roșie Română – Filiala Covasna

Achiziții și Vânzări Szepmezo Cooperativa Agricolă

 

Incubatorul de Economie Socială Bacău – Descarcă broșura

Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor Ovidenia Bacău 2005

Asociația Casa de Copii Sf. Maria

Fundația Episcop Melchisedec – Filiala Bacău

Societatea Handicapaților Fizic din județul Bacău

Protect Styl Industry

Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Salariaților din Transporturi, Comunicații – Filiala Bacău

 

Incubatorul de Economie Socială Craiova – Descarcă broșura

Fundația Creștină Ethos și Casa Ethos

Asociația Window România

World Vision România

Agenția de Consiliere și Sprijin pentru Minorități și Persoane Defavorizate

Eurom Social Construct

Incubatoarele de economie socială oferă asistență tehnică persoanelor fizice și juridice care vor să pună bazele unei întreprinderi sociale, precum și entităților de economie socială deja constituite, în vederea dezvoltării acestora. Asistența oferită vizează printre altele: demararea și implementarea unui plan de afaceri, identificarea surselor de finanțare, consilierea privind atragerea de fonduri, promovarea unor activități de incluziune socială a persoanelor din grupurile vulnerabile în vederea îmbunătățirii accesului pe piața muncii a acestora.

Înființarea incubatoarelor a fost posibilă datorită parteneriatelor locale cu următoarele instituții și organizații: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria Municipiului Bacău, S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional S.A. Bacău și Primăria Municipiului Craiova.

Înființarea incubatoarelor de economie socială reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.