Gratuit: Curs autorizat în ocupația „formator” cu aplicație în domeniul economiei sociale

Asociația Alternative Sociale vă invită să vă înscrieți la unul din cele două cursuri de formare în ocupația „Formator”, cu aplicație în domeniul economiei sociale. Primul curs va avea loc în perioada 25-29 martie 2013 și al doilea în perioada 2-6 aprilie 2013 la Iași, ambele fiind susținute de experți ai Fundației ”Alături de Voi” România, contractată pentru a susține aceste cursuri de formare conform contractului nr. 147/21.02.2013.

Cui se adresează aceste cursuri?

Tuturor specialiștilor în domeniul economiei sociale și incluziunii sociale din România, atât din sectorul privat cât și din sectorul public și urmărește dezvoltarea de competențe în domeniul formării de formatori cu aplicație în economia socială. Puteți opta pentru unul din cele două cursuri în funcție de disponibilitatea dvs. de timp, fie pentru luna martie sau luna aprilie – agenda și lectorii fiind aceeași.

Menționăm că au prioritate reprezentanții ONG-urilor, instituțiilor publice, unităților protejate din România, care nu au mai participat până în prezent la activitățile derulate în cadrul proiectului ”Modelul Economiei Sociale în România” – POSDRU/69/6.1/S/33490, derulat de Asociația Alternative Sociale.

Obiectivul cursului

Va pregăti formatori profesioniști în domeniul economiei sociale, pentru consolidarea capacității instituționale și umane la nivel regional și local, dezvoltarea de abilități practice în vederea înființării/gestionării de servicii în domeniul economiei sociale.

Argumente pentru alegerea cursului nostru

  • Experiența practică, de peste 4 ani în domeniul economiei sociale și de peste 10 ani în cel al serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități, a formatorilor din cadrul Fundației ADV România. Fundația, contractată pentru a susține aceste cursuri de formare, este autorizată ANC (fosta CNFPA) pentru ocupația Formator (Cod COR – 242401) prin decizia nr. 1117/10.10.2012;
  • Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților;
  • Oportunitatea de a cunoaște mai multe informații despre abilitățile și competențele unui formator, dar și informații specifice din domeniul economiei sociale, perspective ale economiei sociale în România, legislația în domeniu, modele de bună practică din țări UE, strategii de abordare integratoare a egalității și incluziunii sociale, precum și despre modalitatea de pregătire a proiectelor, de formare și lucru în echipă;
  • Posibilitatea de a afla mai multe detalii privind activitatea atelierelor de terapie vocațională și a unității protejate Util Deco dezvoltată de ADV România;
  • Acoperirea de către organizatori a costurilor de participare (cazare, masă, transport și suport de curs).

Informații organizatorice

  • Numărul total de locuri disponibile – 40 de persoane (20 de persoane/curs)
  • Locul desfășurării cursului – Iași, Centrul Național de Economie Socială al Fundației „Alături de Voi” România, str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iași (hotelul va fi comunicat participanților selectați, ulterior)
  • Termen limită de înscriere pentru ambele cursuri – 8 martie 2013

Cum vă înscrieți?

Completând acest formular și expediindu-l pe adresa de mail alina.paduret@alaturidevoi.ro sau prin fax la 0232/275568.

Cum veți ști că ați fost selectat?

Până la data de 13 martie 2013, persoanele selectate vor primi un e-mail de confirmare. Va rugăm să vă asigurați că adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere este validă.

Alte detalii suplimentare în legătură cu derularea cursurilor pot fi obținute de la d-na Alina Pădureț, mobil 0757.110236, mail alina.paduret@alaturidevoi.ro.

Cursurile fac parte din proiectul „Modelul Economiei Sociale în România” – POSDRU/69/6.1/S/33490, derulat de Asociația Alternative Sociale Iași în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, Academia de Studii Economice din București și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.