FINANȚARE: Fonduri de 30 de milioane de euro pentru servicii sociale, combaterea rasismului şi xenofobiei

Organizaţiile neguvernamentale din România au la dispoziţie 30 de milioane de euro pentru a interveni în domenii legate de democraţie, drepturile omului, democraţie participativă, combaterea rasismului şi xenofobiei, sărăcie, prin programul de granturi SEE lansat joi.

Programul “Fondul ONG în România”, parte a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, are un buget total de 30 de milioane de euro pentru finanţarea proiectelor societăţii civile din România.

Obiectivul general al programului este sprijinirea dezvoltării societăţii civile şi consolidarea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă.

Peste o treime din alocarea bugetară pentru finanţarea proiectelor va acoperi domenii esenţiale legate de democraţie, drepturile omului, inclusiv drepturile minorităţilor, buna guvernare şi transparenţa, democraţie participativă, combaterea rasismului şi xenofobiei, antidiscriminare, inegalităţi sociale, sărăcie şi excluziune socială, inclusiv în mediul rural, egalitate de gen şi violenţă de gen.

De asemenea, peste 20 la sută din alocarea totală a programului va fi dedicată furnizării de servicii sociale şi servicii de bază pentru grupurile vulnerabile şi minimum 10 la sută va urmări finanţarea organizaţiilor şi activităţilor ce vizează copii şi tineri.

Programul, coordonat în România de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţioi Civile (FDSC), Fundaţia pentruParteneriat şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, urmăreşte combaterea discursului instigator la ură, extremismului şi infracţiunilor motivate de ură, rasismului şi xenofobiei, homofobiei, antisemitismului, hărţuirii sexuale, violenţei împotriva femeilor, traficului de persoane, promovarea toleranţei, a înţelegerii multiculturale şi sprijinirea populaţiei roma.

 

Directorul executiv al FDSC, Ionuţ Sibian, a arătat că programul se deschide într-un context de finanţare dificil pentru organizaţiile neguvernamentale, cu fonduri puţine disponibile pentru implementarea proiectelor.

Pot solicita fonduri în cadrul acestui program organizaţii nonguvernamentale şi nonprofit cu sediul în România. Parteneriatul nu este obligatoriu, însă este recomandat, în special cu parteneri din statele donatoare.

Sibian a precizat că programul va avea două runde de finanţare, în cadrul fiecărei runde urmând să fie lansate cereri de propuneri de proiecte distincte pentru fiecare dintre componentele programului.

Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European, trei state non-membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, contribuie la coeziunea regională prin intermediul unor programe precum Granturile SEE şi cele norvegiene. Dintre acestea, Norvegia este principalul donator, contribuind cu 97 la sută din suma totală.

Sursa