Experţii PNUD consiliază persoanele vulnerabile cu privire la şansele de incluziune pe piaţa muncii

Experții angajați de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale in Romania” au avut astăzi, miercuri 25 iulie, întalniri cu reprezentanți ai grupurilor vulnerabile din program – persoane de etnie roma și beneficiari de venit minim garantat din Bucuresti.

Întalnirea a avut loc la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 1, fiind facilitată de Centrul de resurse in economie socială din cadrul DGASPC sector 1. Participanții au fost încurajați să vorbească deschis despre problemele pe care le întampină în încercarea de a găsi un loc de muncă sau pur și simplu in tentativele de a se integra în societate.

Aproape toți cetățenii de etnie romă participanți la discuții au subliniat ca apartenența la etnie este, de regulă, principala piedică în a găsirea unui loc de munca. Un alt motiv îl constituie lipsa studiilor sau a cursurilor de calificare, cat și imposibilitatea de a accesa informații viabile despre piața muncii. De asemenea, o parte dintre beneficiarii de venit minim garantat au invocat vârsta sau capacitatea redusă de muncă drept motive suplimentare de discriminare la angajare. În plus, femeile singure cu mai mulți copii prezente la întâlnire s-au plâns că se află în dificultatea de a se angaja cu program normal de muncă, în lipsa unor alternative de îngrijire pentru copii.

Experții PNUD i-au consiliat pe participanți cu privire la modalitățile de a se informa corect în legatură cu opțiunile de muncă, dar și cu prevederile legislative care îi privesc direct și care le-ar putea facilita demersurile. În plus, oamenii au aflat cum își pot continua studiile sau cum pot avea acces la cursuri de formare oferite în cadrul diferitelor programe de incluziune socială.

Mai mult, experții PNUD le-au prezentat acestora modalitățile de a se asocia între ei cu scopul de a pune bazele unor entități sociale, bazate pe cererea din comunitatea lor, care le-ar putea aduce tuturor profit. Oamenii au fost încurajați să „viseze” și să își pună pe hartie ideile de afaceri.