DEPUNERE OFERTA: Achizitie de mobilier birou

PNUD (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare) Romania invita companiile interesate sa depuna ofertele in vederea Achizitiei de mobilier birou pentru incubatoare de economie sociala in cadrul proiectului POSDRU/69/6.1/S/33490 ” Modelul Economiei Sociale in Romania” conform specificatiilor de mai jos:

Propunerile trebuie trimise prin posta la Casa ONU, Blvd. Primaverii 48A, sector 1, Bucuresti, Romania – In atentia dept Achizitii. sau pe email la procurement.ro@undp.org

Termenul limita  pentru depunerea ofertelor 18 Iunie 2013, inainte de ora 10,30.

Orice intrebari de clarificare vor fi adresate numai la adresa de email: procurement.ro@undp.org

Ofertele trebuie marcate: “Cerere de oferte pentru furnizare mobilier de birou in cadrul proiectului POSDRU/69/6.1/S/33490 “Modelul Economiei Sociale in Romania“.

Ofertele care nu au titlul corespunzator pot sa nu fie luate in considerare. Ofertele care sunt primite prin alte mijloace decat cele prezentate mai sus nu vor fi luate in considerare.