CONFERINŢA REGIONALĂ “Economia socială, o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi”

Vineri, 26 iulie 2013, a avut loc, la Bucureşti, CONFERINŢA REGIONALĂ “Economia socială, o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi, în cadrul proiectului Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”. Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) – Investeste în oameni!, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013; Axa prioritară: 6 – “Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie: 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”.  Conferinţa s-a desfăşurat în incinta Cinema Patria, sala Caffe 3D, B-dul Magheru, nr. 12-14, sect. 1, Bucureşti.

Proiectul Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii” este implementat de către Federaţia ONPHR – Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC; NCDP – CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI din Grecia; Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională” – CREFOP şi SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL.

Toate proiectele iniţiate şi implementate de Federaţia noastră, încă de la înfiinţarea sa, au avut în vedere nevoile reale pe care le au persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile acestora. Proiectul RES – Reţeaua de Economie Socială – şi-a propus să rezolve două nevoi stringente: accesul la formare al persoanelor cu dizabilităţi, în vederea creşterii competivităţii acestora şi, ca rezultat al acestui proces, integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a sustine si incuraja integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii, în cadrul proiectului am dezvoltat o serie de servicii suport: de orientare, consiliere, mediere şi sprijin pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi. În tot acest proces, avem alături de noi parteneri importanţi, autorităţi şi instituţii publice, firme şi companii care doresc să angajeze persoane cu dizabilităţi şi care sunt conştiente de potenţialul acestora. Chiar dacă problema integrării persoanelor cu dizabilităţi, atât în sfera socială, cât şi în cea profesională, este încă nerezolvată în România, mă refer aici atât la legislaţie, în special la aplicarea ei, dar şi la mentalităţi şi unele atitudini discriminatorii ce încă ne pun în dificultate, sunt încrezător în legătură cu faptul că astfel de proiecte, cum este şi Reţeaua de Economie Socială, vor produce o schimbare în bine în viaţa persoanelor cu dizabilităţi”, a declarat Francisc Simon, preşedintele Federaţiei ONPHR.

Am urmărit, până în prezent, reunirea, într-un cadru mai puţin formal, pentru a facilita reunirea şi schimbul de opinii între persoanele care fac parte din grupul ţintă al proiectului, respectiv cursanţi, formatori, reprezentanţi ai ONG-urilor, potenţiali angajatori şi, nu în ultimul rând, reprezentanţi ai autorităţilor, în vederea discutării celor mai importante probleme legate de economia socială şi de posibilităţile reale pe care persoanele cu dizabilităţi le au pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă.

Realizările noastre de până acum sunt încurajatoare, dacă ne gândim că în urma acestui proiect au fost selectate, evaluate şi sunt în curs de formare, în vederea plasării pe piaţa muncii 200 de persoane cu dizabilităţi, în domeniile call-center, IT şi antreprenoriat.

Tot în cadrul proiectului a fost elaborat un RAPORT DE ANALIZĂ privind piaţa forţei de muncă şi angajarea persoanelor cu dizabilităţi, analiza caracteristicilor regionale privind potenţialul de angajare şi recomandările care să răspundă problemelor identificate.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost derulate cinci campanii de conştientizare privind mediatizarea rezultatelor analizei pentru angajaţi din 200 de firme, au fost formaţi 20 de specialişti în domeniul economiei sociale, s-a realizat formarea vocaţională pentru 200 de persoane cu dizabilităţi, au fost formaţi 12 specialişti, participanţi la vizitele de studiu, în vederea transferului de bune practici şi au fost înfiinţate trei birouri unice de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi, la Suceava, Slobozia şi Bucureşti. 2.200 de persoane cu dizabilităţi au fost informate cu privire la serviciile furnizate în cadrul proiectului şi asupra drepturilor pe care le au şi au fost distribuite 4.000 de materiale informative”, a declarat Bianca Beatrice Michi, director general EURO-LINK CONSULTANTS, organizator al evenimentului.

Seria prezentărilor din cadrul conferintei a fost deschisă de către domnul Francisc Simon, preşedintele ONPHR, iar printre temele ce au fost prezentate de către vorbitori se numără Economia socială, o premisă de integrare pe piața muncii, Formarea persoanelor cu dizabilități și provocările pe piața muncii şi Povești de succes: de la legislație, la practică. Printre invitaţii speciali s-a numărat şi domnul Charalambos Grammatikopoulos, expert internaţional în incluziune socială, fost Director General al Autorităţii de Coordonare a Fondului Social European din Grecia şi coordonatorul programului operaţional “Lupta împotriva excluziunii sociale”, care a vorbit despre Tranziţia de la excluziune socială către incluziune socială şi abilităţi de angajare. La finalul conferinţei, participanţii au fost invitaţi la o dezbatere pe marginea tuturor temelor prezentate.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii” este consolidarea cooperativelor şi iniţiativelor active în domeniu, în vederea dezvoltării mecanismelor şi instrumentelor necesare sprijinirii persoanele cu dizabilităţi, prin măsuri specifice integrării/reintegrării pe piaţa muncii.

Prin implementarea proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii” se oferă oportunităţi reale de tranziţie pentru a sprijini accesul persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii şi nu doar în atelierele protejate.

 „Ne confruntăm cu foarte multe probleme. În primul rând, educaţia şcolară, apoi posibilităţile reale de angajare, deoarece pregătirea persoanelor cu dizabilităţi este foarte slabă, iar angajatorii refuză, de cele mai multe ori, să angajeze persoane cu dizabilităţi. Legislaţia nu se respectă, în cele mai multe cazuri, astfel  încât procentul de angajare al persoanelor cu dizabilităţi este foarte mic, sub 10%. În România există, oficial, cca 700.000 de persoane cu dizabilităţi în acest moment, însă numărul exact nu se cunoaşte. La nivel global, una din şase persoane este cu dizabilităţi, adică cca. 15% din populaţia Globului prezintă o dizabilitate”, a declarat Francisc Simon.

În ultima vizită pe care am făcut-o la Bruxelles, săptămâna trecută, am fost surprinsă să descopră că  nici la nivelul Uniunii europene nu se respectă în totalitate legislaţia în privinţa drepturilor pe care le au persoanele cu dizabilităţi. Tocmai din acest motiv se pune accentul acum, din ce în ce mai mult, pe Economia Socială, în vederea includerii pe piaţa forţei de muncă a cât mai multor persoane cu dizabilităţi”, a declarat Bianca Beatrice Michi.

 „Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi are, în egală măsură, valenţe fizice, cât şi de atitudine. Cele fizice implică faptul că persoanele cu dizabilităţi au acces limitat la instituţii, la educaţie, de asemenea, sunt bariere care ţin de atitudinile pe care le avem noi, aşa-zişii oameni normali, în raport cu persoanele cu dizabilităţi. În mai multe ţări din Europa au fost întrebaţii angajatorii dacă ar dori să angajeze persoane cu dizabilităţi, dar mai mult de 70% au răspuns negativ. Strategia Europeană pentru Dizabilităţi există pentru că unu din şase cetăţeni este afectat, în condiţiile în care avem peste 80 de milioane de persoane cu dizabilităţi în acest moment, în Europa”, a declarat domnul Charalambos Grammatikopoulos.

Acesta este primul proiect la care am participat, ca parteneri, până acum, despre care putem spune că are o finalitate practică. Am putut forma persoane cu dizabilităţi care acum au o şansă. reală de angajare. Până la acest parteneriat am mai colaborat cu diverse asociaţii, dar nu s-a concretizat nimic. În cadrul acestui proiect este prima oară când putem spune că avem un parteneriat real, cu rezultate concretizate”, a declarat Mihaela Bălan, Director Adjunct Direcția Protecția Socială, DGASPC Sector 3.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii” sunt: Creşterea nivelului de cunoaştere a pieţei muncii şi a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi prin analize şi studii specifice; Creşterea nivelului de informare şi conştietizare a grupului ţintă, cu privire la conceptul şi beneficiile economiei sociale (ES) pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi; Înfiinţarea Centrului de Resurse în Economia Socială, în vederea susţinerii dezvoltării Reţelei de Economie Socială; Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor resursei umane implicate în susţinerea reţelei de economie socială (specialişti, manageri şi formatori în economia socială); Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 6, prin crearea R.E.S. (Reţeaua de Economie Socială) de cooperative sociale şi servicii adaptate de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.

Prin intermediul acestor servicii şi activităţi de analiză, conştientizare şi instruire privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse, proiectul creează şi oferă mijloacele necesare pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive.

Prin intermediul parteneriatului transnaţional cu organizaţii cu vastă experienţă în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi am transferat în România cunoştinţele şi bunele practici necesare creşterii capacităţii specialiştilor serviciilor de economie socială înfiinţate prin acest proiect.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 0748.148.708; 0735.906.527 (Anca Scarlat).