CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ: Economia socială în practică – rolul economiei sociale în reintegrarea socio-profesională a persoanelor defavorizate

CENTRUL ROMÂN PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE UMANĂ – C.R.E.D. vă invită în perioada 21 – 24 mai 2013 să participați la Conferința internațională ”Economia socială în practică: rolul economiei sociale în reintegrarea socio-profesională a persoanelor defavorizate” organizată la București, în incinta Hotelului Intercontinental, str.Nicolae Balcescu nr.4.

Evenimentul se derulează în cadrul proiectului “Economia socială – O nouă provocare în inserția pe piața muncii a deținuților” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID-57397, realizat în parteneriat cu Penitenciarul de Femei Târgșor, Penitenciarul pentru Minori și Tineri Tichilești, Penitenciarul Brăila, S.C. MONOPRIX SRL, European Think Tank Pour la Solidarité, Belgia.

Agenda conferinței cuprinde: prezentarea cadrului legislativ privind economia socială în Uniunea Europeană și în România; prezentarea procesului de reintegrare a persoanelor condamnate în Uniunea Europeană și în România cu ajutorul instrumentelor specifice economiei sociale; ateliere de lucru în care se vor analiza modalitățile de abordare și utilizare a economiei sociale în reintegrarea persoanelor defavorizate (în particular persoanelor condamnate), ș.a.

Printre invitații sunt din partea Comisiei Europene: Emmanuel Vallens – coordonator politici în cadrul DG Piețe Interne și servicii și Dominique Bé – Coordonator FSE; din partea Consiliul Europei: Gilda Farrell – Unitatea Coeziune socială; din partea organizației HIGH:Five din Copenhaga, Danemarca: Olle Hessel, din partea Guvernului României: reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Justiției, Ministerului Economiei, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Direcției de Probațiune, reprezentanți ai instituțiilor publice din România, ONG-uri din România și UE.

Centrul Român pentru Educație și Dezvoltare Umană va suporta toate costurile legate de transport, masă, cazare, pentru participanții la această conferință (cazarea participanților se va face în București, la Hotel Intercontinental, bv.Nicolae Bălcescu nr.4). Participantii trebuie sa aiba domiciliul doar in urmatoarele regiuni:

  • Bucuresti-Ilfov
  • SUD-Muntenia
  • SUD-EST

În speranța unui răspuns afirmativ, așteptăm să ne confirmați participarea dumneavoastră sau/și delegarea unui/unor reprezentant/i al instituției până pe data de 15 mai 2013, ora 16.00, pe fax – 021 336 52 45 sau pe email. Persoană de contact: Anca Militaru, anca@cred.org.rooffice@cred.org.ro

Sursa: Economiesociala.net