CONFERINŢA FINALĂ a proiectului RES – “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”

Persoanele cu dizabilităţi pot să muncească? Ar putea aceşti oameni să trăiască la fel ca toţi ceilalţi cetăţeni europeni, simţindu-se utili în fiecare zi şi bucurându-se de realizările lor profesionale? Noi credem că da! Din acest motiv a fost implementat proiectul “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) – Investeşte în oameni!, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013; Axa prioritară: 6 – “Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de interventie: 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”.

Marţi, 27 august 2013, a avut loc, la Bucureşti, Conferinţa Finală a proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”, în incinta Cinematografului Corso, B-dul Regina Elisabeta nr. 27, Bucureşti. Proiectul este implementat de către Federaţia ONPHR – Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC; NCDP – CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI din Grecia; Fundaţia “Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională” – CREFOP şi SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL.

În cadrul acestei conferinţe s-a reuşit reunirea, într-un cadru mai puţin formal, a persoanelor care fac parte din grupul ţintă al proiectului, respectiv cursanţi, formatori, reprezentanţi ai ONG-urilor, alături de potenţiali angajatori, reprezentanţi ai autorităţilor, dar şi de artişti şi jurnalişti, în vederea discutării celor mai importante probleme legate de economia socială şi de posibilităţile reale pe care persoanele cu dizabilităţi le au pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă.

Elementul inedit al conferinţei a fost mărturia actriţei Manuela Hărăbor, care a venit însoţită de fiul său, Andrei, cel ce de 22 de ani luptă pentru a învinge necruţătoarele consecinţe ale autismului. Dacă Andrei Hărăbor a făcut o adevărată demonstraţie de abilităţi de comunicare, reuşind să vorbească şi să recite o poezie în faţa publicului numeros prezent în sală, Manuela Hărăbor a povestit câte ceva din lupta lor cu societatea, în încercarea de a obţine toleranţa celor din jur şi sprijin din partea autorităţilor.

Momentele artistice susţinute de mai mulţi excponenţi ai spaţiului cultural românesc au venit în completarea discursurilor pe tema dizabilităţii. Astfel, dramaturgul şi scriitorul Puşi Dinulescu a prezentat un capitol semnificativ al noii sale lucrări “Călătoriile lui Puşi”, din perspectiva artistului care a devenit, într-un moment al vieţii, persoană cu dizabilităţi, profesorul, prozatorul şi specialistrul în indianistică George Anca a prezentat problematica dizabilităţii în spatiul indian, o abordare dintr-un spaţiu cultural foarte diferit de al nostru, iar studenţii Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti au prezentat un film artistic creat special pentru acest proiect.

Conferinţa a fost deschisă de  dl. Dr. Gheorghe Păun, Consilier al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe problemele persoanelor cu dizabilităţi, care a prezentat mesajul doamnei ministru Mariana Câmpeanu. Seria prezentărilor a fost continuată de domnul Francisc Simon, preşedintele Federaţiei ONPHR, iar printre temele ce au fost dezbătute împreună cu participanţii la conferinţă s-au numărat  dreptul la muncă şi şansele reale pe care le au la angajare persoanele cu dizabilităţi, problemele legate de legislaţie, pentru implementarea Economiei Sociale în România sau oportunităţile pe care le au astăzi persoanele cu dizabilităţi, pentru a se pregăti profesional, în vederea încadrării pe piaţa forţei de muncă.

DESPRE RES – “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”

În urma proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii” au fost selectate, evaluate şi sunt în curs de formare, în vederea plasării pe piaţa muncii 200 de persoane cu dizabilităţi, în domeniile call-center, IT şi antreprenoriat. Tot în cadrul proiectului a fost elaborat un RAPORT DE ANALIZĂ privind piaţa forţei de muncă şi angajarea persoanelor cu dizabilităţi, analiza caracteristicilor regionale privind potenţialul de angajare şi recomandările care să răspundă problemelor identificate.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost derulate cinci campanii de conştientizare privind mediatizarea rezultatelor analizei pentru angajaţi din 200 de firme, au fost formaţi 20 de specialişti în domeniul economiei sociale, s-a realizat formarea vocaţională pentru 200 de persoane cu dizabilităţi, au fost formaţi 12 specialişti, participanţi la vizitele de studiu, în vederea transferului de bune practici şi au fost înfiinţate trei birouri unice de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi, la Suceava, Slobozia şi Bucureşti. 2.200 de persoane cu dizabilităţi au fost informate cu privire la serviciile furnizate în cadrul proiectului şi asupra drepturilor pe care le au şi au fost distribuite 4.000 de materiale informative.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii” este consolidarea cooperativelor şi iniţiativelor active în domeniu, în vederea dezvoltării mecanismelor şi instrumentelor necesare sprijinirii persoanele cu dizabilităţi, prin măsuri specifice integrării/reintegrării pe piaţa muncii.

Prin implementarea proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii” se oferă oportunităţi reale de tranziţie pentru a sprijini accesul persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii şi nu doar în atelierele protejate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii” sunt: Creşterea nivelului de cunoaştere a pieţei muncii şi a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi prin analize şi studii specifice; Creşterea nivelului de informare şi conştietizare a grupului ţintă, cu privire la conceptul şi beneficiile economiei sociale (ES) pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi; Înfiinţarea Centrului de Resurse în Economia Socială, în vederea susţinerii dezvoltării Reţelei de Economie Socială; Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor resursei umane implicate în susţinerea reţelei de economie socială (specialişti, manageri şi formatori în economia socială); Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 6, prin crearea R.E.S. (Reţeaua de Economie Socială) de cooperative sociale şi servicii adaptate de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.

Prin intermediul acestor servicii şi activităţi de analiză, conştientizare şi instruire privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse, proiectul creează şi oferă mijloacele necesare pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive.

Prin intermediul parteneriatului transnaţional cu organizaţii cu vastă experienţă în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi am transferat în România cunoştinţele şi bunele practici necesare creşterii capacităţii specialiştilor serviciilor de economie socială înfiinţate prin acest proiect.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: 0731.35.65.52, sau email silvia.ursu@onphr (Silvia Ursu).

Sursa: Comunicat de presă